Structuur en Bestuur

Structuur en Bestuur

In tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren kent Flynth geen partnerstructuur. De onderneming is eigendom van een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Dit weerspiegelt zich in onze governancestructuur.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van Flynth bestaat uit B.P. (Bas) Hidding RA (voorzitter), M. (Marcel) Blöte RAmr. L.F.E. (Leonieke) van der Meer en E. (Emmy) Lammens RA.

Raad Van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Flynth houdt namens belanghebbenden toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur over en houdt toezicht op de doelstellingen van Flynth en hoe deze gerealiseerd worden. De Raad van Commissarissen ziet ook toe op de strategie, de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het proces van financiële verslaggeving. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance van Flynth. Flynth heeft per 22 december 2021 een nieuwe Raad van Commissarissen

Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk Belang (CKMB)

De CKMB staat de Raad van Commissarissen van Flynth bij in het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, de onafhankelijkheid en deskundigheid van de medewerkers en de onafhankelijke rol van het lid van de Raad van Bestuur én tevens houder van het prioriteitsaandeel (Bas Hidding) via de stichting waarborg accountantsbelangen en de compliance officer van Flynth. De Raad van Commissarissen benoemt de externe leden van de CKMB, dit zijn accountants die niet werkzaam zijn bij (klanten van) Flynth. Het toezicht door het college betreft de totale dienstverlening van Flynth, inclusief de dienstverlening van Flynth Audit B.V.

Jaarverslag 2021