Steeds meer bedrijven moeten met de komst van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aan de slag met rapporteren over duurzaamheid. Maar wat komt er allemaal bij kijken en hoe zorgt u voor effectieve ESG-rapportages? Met de cursus CSRD van Flynth, is uw organisatie in korte tijd volledig voorbereid én ingericht op de nieuwe CSRD-wetgeving. 

Voordelen van deze cursus

 • Krijg inzicht in actuele ontwikkelingen en regelgeving rond duurzaamheidsverslaggeving en CSRD 
 • Ontdek welke ESG-thema’s voor uw bedrijf belangrijk zijn en hoe u deze meet en rapporteert 
 • Vertaal ESG-informatie naar interne sturingsinformatie. 
 • Bereik uw duurzame bedrijfsdoelen met de ESG-routekaart  
 • Verkrijg assurance over milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving 
 • Borg kennis en praktijkervaring rond duurzaamheidsverslaggeving in uw organisatie

De cursus bestaat uit zes modules, verdeeld over zes dagdelen:

 • Kennismaken met duurzaamheidsverslaggeving 
 • De verschillende verslaggevingsstelsels  
 • Integrated thinking  
 • Ontstaan van de CSRD en het regelgevend kader  
 • Koppeling tussen E/S/G en CSRD  
 • Wat is het waardecreatiemodel? 
 • De eisen aan een stakeholdersdialoog vanuit de CSRD  
 • Wat houdt dubbele materialiteit in? 
 • De eisen aan materialiteit vanuit CSRD  
 • De eisen vanuit limited asurance perspectief aan de vastleggingen rondom het materialiteitsassessment  
 • De impact van het assessment op de toepassing van de ESRS-en  
 • Onderscheid in de verschillende ESRS-en; primaire focus ESRS E1  
 • KPI’s en het daarbij horende beleid  
 • Meten van de KPI’s op het gebied van milieu  
 • Greenhouse gas protocol  
 • EU taxonomy en de koppeling met ESRS- E1  
 • Omrekenen van emissies in de prakijk 
 • Onderscheid in de verschillende ESRS-en; primaire focus ESRS S1  
 • KPI’s en het daarbij horende beleid wat wordt voorgeschreven in de CSRD  
 • Meten van de social KPI’s  
 • Koppeling met due diligence richtlijn  
 • Behandelen van maatschappelijke thema’s op dit gebied (slavernij, inclusiviteit en diversiteit)  

 

 • Primaire focus ESRS G1 + stakeholder engagement 
 • Due diligence en duurzaamheid  
 • Wijze van rapporteren  
 • Welke opties zijn er voor het verwerken in het jaarverslag?  
 • Eisen aan het verslag vanuit CSRD 
 • Wat als de informatie nog niet voorhanden is (3 jaarstermijn) 
 • Gevolgen van niet voldoen aan de standaard  
 • Interne beheersing en informatietechnologie rondom duurzaamheidsinformatie
 • Link met ISO en het COSO model rondom niet financiele informatie
 • Implementatie stappen van CSRD

Update over de laatste wet- en regelgeving die beschikbaar is

Schrijf u in of download de brochure:

 

Incompany cursus

Docenten

Dr. Ferdy van Beest | Directeur Integrated reporting en duurzaamheid bij Flynth, associate professor op de Nyenrode Business Universiteit, lid van de RJ-commissie duurzaamheidsverslaggeving en de Stuurgroep duurzaamheid van het NBA.

Dr. Ferdy van Beest | Directeur Integrated reporting en duurzaamheid bij Flynth, associate professor op de Nyenrode Business Universiteit, lid van de RJ-commissie duurzaamheidsverslaggeving en de Stuurgroep duurzaamheid van het NBA.

Ferdy is expert in externe verslaggeving, Integrated Reporting en duurzaamheid. Naast advisering en uitvoering rondom deze onderwerpen, deelt hij zoveel mogelijk kennis. In de vorm van lesgeven, presentaties houden, boeken schrijven en artikelen publiceren.

Jirina van Daal | Registeraccountant en adviseur data proposities en integrated reporting bij Flynth, docent externe verslaggeving aan Hogeschool Inholland, lid werkgroep duurzaamheidsverslaggeving NBA en Ambassadeur bij de NBA.

Jirina van Daal | Registeraccountant en adviseur data proposities en integrated reporting bij Flynth, docent externe verslaggeving aan Hogeschool Inholland, lid werkgroep duurzaamheidsverslaggeving NBA en Ambassadeur bij de NBA.

Jirina heeft jarenlange ervaring in de audit- en samenstelpraktijk. Als sparringspartner, adviseur en vraagbaak, ondersteunt Jirina bedrijven en professionals met ESG-verantwoordelijkheden bij het vormen van een duurzaamheidsbeleid 

Reacties van deelnemers

"Interactief en leerzaam"

"Goed voor een stukje context bij de letter van de CSRD en de ESRS"

"Laagdrempelige, goede interactie en inhoudelijk goede respons"

"Breed inzicht t.a.v. CSRD gekregen op een (meestal) gebruikelijke wijze uitgelegd"

Data en tijden

De cursus bestaat uit 6 middagen en wordt gegeven op Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Zeist. De eerstvolgende cursus start in september:

 • Module 1: woensdag 20 september 2023 van 15.30 – 19.30 uur 
 • Module 2: woensdag 27 september 2023 van 15.30 – 19.30 uur 
 • Module 3: woensdag 4 oktober 2023 van 15.30 – 19.30 uur 
 • Module 4: woensdag 11 oktober 2023 van 15.30 – 19.30 uur 
 • Module 5: woensdag 1 november 2023 van 15.30 – 19.30 uur 
 • Module 6: woensdag 8 november 2023 van 15.30 – 19.30 uur

Na het volgen van de cursus ontvangen deelnemers een CSRD Uitgebreid certificaat. Het certificaat levert 24 PE-punten op. 

Voor wie?

De CSRD-cursus van Flynth is er voor professionals die ESG-verantwoordelijkheden hebben of gaan krijgen. Zoals accountants, adviseurs, business- en financial controllers.  

Toepassing in uw organisatie

De CSRD-cursus biedt inhoudelijke kennis én praktische tools om ESG-rapportage toe te passen in uw organisatie. U brengt in kaart welke ESG-thema’s voor uw bedrijf belangrijk zijn en stelt vast waar mogelijkheden voor verbetering zitten. Zodat u duurzame bedrijfsdoelen behaalt én langetermijnwaarde creëert. Met het volgen van de cursus borgt u kennis rond duurzame verslaglegging in uw bedrijf en maakt u de organisatie startklaar voor CSRD.

ESG-rapportage verplicht vanaf 2024

Voldoet u aan twee of meer van onderstaande criteria? Dan wordt het voor uw bedrijf verplicht om verslag te doen van duurzaamheidsinformatie, met behulp van de CSRD-richtlijn.  

- U heeft meer dan 250 medewerkers  
- U heeft meer dan 40 miljoen euro omzet 
- U heeft meer dan 20 miljoen euro op de balans 

Afhankelijk van uw organisatie, bent u vanaf 2024, 2025 of 2026 verlicht om volgens de CSRD-richtlijn te rapporteren over duurzaamheid.  

 

Bekijk de Algemene Voorwaarden van de CSRD-cursus hier.


 

Wilt u meer weten over onze Incompany cursus?

Stel uw vraag in onderstaand formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.