Nieuws

Wijzigingen in bepaling bezoldigingsklasse WNT – Onderwijssector

Wijzigingen in bepaling bezoldigingsklasse WNT – Onderwijssector
Gepubliceerd: 25-04-2022, laatst gewijzigd: 28-04-2022

Voor de sector onderwijs geldt een sectorale bezoldigingsnorm die gekoppeld is aan een bezoldigingsklasse. Deze bezoldigingsklasse is afhankelijk van het aantal berekende complexiteitspunten. De onderwijsinstelling vermeldt in de jaarrekening de van toepassing zijnde klasse of het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum voor het betreffende kalenderjaar. Ook moet het aantal complexiteitspunten per criterium dat geldt voor de instelling in het betreffende jaar in de jaarrekening worden opgenomen. In de Regeling normering topinkomens OCW sectoren heeft met ingang van 2022 een aanpassing plaatsgevonden voor de berekening van het aantal complexiteitspunten.

Tot en met 2021 werd het aantal complexiteitspunten onder andere bepaald aan de hand van:

  • het gemiddelde van de totale baten in de jaren de jaren t-2, t-3 en t-4, én
  • het gemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten per 1 oktober van de jaren t-2, t-3 en t-4, én
  • het aantal gewogen onderwijssoorten of sectoren.

Met ingang van 2022 moet voor de berekening van het aantal complexiteitspunten niet meer uitgaan worden van het gemiddelde over de jaren t-2, t-3 en t-4, maar alléén van de waarde in het jaar t-2. Voor 2022 geldt wordt dus het aantal complexiteitspunten bepaald aan de hand van:

  • de totale baten uit 2020;
  • het aantal leerlingen, deelnemers of studenten op 1 oktober 2020
  • het aantal gewogen onderwijssoorten of sectoren.

Voor meer informatie en bepaling van de complexiteitspunten zie bijlage behorende bij artikel 3 lid 2.

Wij adviseren u om na te gaan of deze aanpassing effect heeft op het aantal complexiteitspunten en daarmee ook op uw bezoldigingsklasse voor 2022.

De bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor 2022 zijn:

https://www.topinkomens.nl/documenten/regelingen/2021/11/30/bezoldigingsmaxima-2022

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Sandra van der Veer Externe Accountant bij Flynth Sandra van der Veer