Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen goed geregeld

Denkt u erover om iemand in dienst te nemen vanuit een uitkeringssituatie? Of vraagt u zich af: hoeveel loon betaal ik precies door bij (langdurige) ziekte? En welke gevolgen heeft de Participatiewet voor u als werkgever? Flynth heeft alle kennis in huis. Kennis waarmee u financieel voordeel kunt behalen.

De sociale zekerheid in Nederland bestaat uit overheidsmaatregelen, die mensen ondersteunen die (tijdelijk) niet in hun onderhoud kunnen voorzien of de kosten bij ziekte niet kunnen dragen. De sociale verzekeringen bestaan uit twee categorieën:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet Langdurige zorg (vervangt de AWBZ)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)/Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

U betaalt premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst als u mensen in loondienst heeft. Flynth kent de kosten van sociale verzekeringen, premieheffing en mogelijke besparingen hierop. Ook adviseren wij u graag over de toekenning van sociale zekerheidsuitkeringen aan uw werknemers.

 • Toekenning/wijziging WIA/WAO-uitkering en de gevolgen hiervan voor werkgever, zoals loonbetaling bij opnieuw ziek worden.
 • Transitievergoeding arbeidsongeschikte werknemers
 • Participatiewet, banenafspraak en quotum
 • Controle Beschikking Werkhervattingskas. Betaalt u wel de juiste premie? Niet alle uitkeringsgerechtigden tellen mee voor de premie!
 • Eigenrisicodrager worden voor de WGA en de wijzigingen in het eigenrisciodragerschap.

De participatiewet

Neemt u mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Participatiewet. Ook het quotum voor de banenafspraak komt eraan. De uitvoering van de wet wordt geregeld op lokaal niveau. Flynth ontdekt uw mogelijkheden én zet de procedures in werking.

Wat Flynth voor u kan doen

Meer informatie

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Neem contact op met Flynth via e-mail hrservices@flynth.nl telefoonnummer 088 - 236 73 50 of vul het contactformulier in. Wij bellen u graag terug om te overleggen of en hoe wij u kunnen helpen en wat hiervan de kosten zijn. Hierna kunnen we eventueel een vervolgafspraak maken. Zodat u snel duidelijkheid krijgt over uw sociale verzekeringen.

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURSNEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS

Ilonka van Leeuwen

Ilonka van Leeuwen

Adviseur HR Services

+31882369425 of mail

meer over Ilonka

Christa Smit

Christa Smit

Adviseur HR Services

+31882367089 of mail

meer over Christa

Paula Sjerps

Paula Sjerps

Senior Adviseur HR Services

+31882367299 of mail

meer over Paula