Wat betekent het voor u

...

Wat kan FlynthVision voor u betekenen?

Een beetje ondernemer wil zich natuurlijk niet laten meeslepen door de waan van de dag, maar zelf aan het roer van zijn bedrijf staan. FlynthVision helpt u om planmatig te werken en grip op de zaak te krijgen en te houden. FlynthVision is ontwikkeld op basis van de strategiecyclus. Doordat de gang van zaken gemonitord wordt en de doelen steeds bijgesteld worden, komt een proces van continue verbeteringen op gang. Zo kan uw bedrijf sterk en succesvol worden.

De strategiecyclus

Werken op basis van de strategiecyclus betekent dat u uw visie vertaalt in doelen en ambities en deze in een ondernemingsplan of jaarplan verder uitwerkt naar concrete actiepunten met bijbehorende begroting. Dit is vervolgens de taak waarvoor u zich gesteld heeft en waaraan u gericht gaat werken. Eventueel maakt u aanvullend nog een cashflow prognose en als u financiering nodig heeft een financieringsplan en –aanvraag.

Uitvoering en administratie

De activiteiten van uw bedrijf, zoals in- en verkoop, kosten en investeringen, legt u vast in de administratie. De administratie moet aan een aantal eisen voldoen én u bent verplicht deze bij te houden. Maar diezelfde administratie laat ook zien hoe u ervoor staat en levert belangrijke stuurinformatie op, mits deze goed is ingericht. Bijvoorbeeld omzet en bruto winstmarge per omzetgroep.

Resultaatanalyse

FlynthVision levert u periodiek actuele resultaatanalyses die u laten zien hoe u ervoor staat. Op dat moment, maar ook in vergelijking met de begroting en met eerdere jaren. Voor een flink aantal branches zijn daarnaast ook benchmarkrapporten beschikbaar. Periodieke resultaatanalyse kan u veel leren over de gang van zaken in uw bedrijf, maar is essentieel als een bedrijf onder druk staat en/of de belangen groot zijn.

Bijsturen

In- en externe factoren beïnvloeden de gang van zaken in uw bedrijf en daarmee de resultaten. Bijsturen, dus het aanpassen van doelen, jaarplan en begroting, is noodzakelijk om het roer in handen te blijven houden. Zo zijn we weer bij doelen en ambities. De cirkel is rond en de strategiecyclus gaat verder.

Unieke aanpak, aanbod op maat

FlynthVision is een unieke aanpak van Flynth die door het jaar heen de informatie levert die u nodig heeft om uw bedrijf te sturen. In onze adviseurs en accountants vind u daarnaast deskundige gesprekspartners waarop u altijd kunt terugvallen. Onze adviseurs kunnen uit alle mogelijkheden die FlynthVision biedt voor u een aanbod op maat samen stellen. Bekijk het filmpje ‘FlynthVision in de praktijk’.