Werkgevers opgelet: nieuwe wetgeving in aantocht!

 
Werkgevers opgelet: nieuwe wetgeving in aantocht!
Gepubliceerd: 20-05-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

In Europa geldt de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in Nederland is daarom een wetsvoorstel ingediend; de wet wijzigt met ingang van 1 augustus 2022. Hieronder volgen een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel. 

Informatieplicht 

Op dit moment bent u als werkgever al verplicht om bepaalde informatie te verstrekken aan uw (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld over de inhoud van de functie en de datum van indiensttreding. Per 1 augustus a.s. wordt deze verplichting uitgebreid. De belangrijkste wijziging in de informatieplicht gaat over de tijdstippen waarop de arbeid verricht dient te worden. Vooral bij oproeparbeid moet u daarover voortaan meer duidelijkheid geven. Zo moet u uw medewerkers informeren over de oproeptermijn, het aantal gewaarborgde uren en het loon voor arbeid bovenop die gewaarborgde uren. Hieronder de belangrijkste punten.  

Informeren werkuren en -tijden 

U moet uw werknemers informeren over de dagen en uren waarop u hen kan verplichten om te werken. De werknemer kan dit weigeren als u hem buiten deze uren oproept. In de boomkwekerijbranche, waar veel met weekendhulpen wordt gewerkt, is het straks bijvoorbeeld van belang om de werknemer schriftelijk te informeren over de mogelijkheid hen ook in de schoolvakanties op te roepen.    

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding  

Hebt u een nevenwerkzaamhedenbeding in uw standaardcontracten opgenomen? Dat is vanaf 1 augustus 2022 alleen nog geldig als het kan worden gerechtvaardigd op grond van objectieve redenen. De nieuwe wet verplicht de werkgever niet om de rechtvaardigingsgrond op te nemen in het beding. U kunt de gronden ook pas aan de werknemer mededelen op het moment dat u hem verbiedt specifieke nevenwerkzaamheden te verrichten. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Hoewel ik nog niet alle wetswijzigingen heb behandeld, wil ik dit artikel graag met een ander aandachtspunt afsluiten. Dit staat los van de nieuwe wet. We zien steeds vaker, zo ook in de boomkwekerij-branche, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onze klanten actief informeert over de verplichting van iedere werkgever om een RI&E op te stellen. Wij vermoeden dat dit niet voor niks is en dat handhaving op dit vlak niet uit te sluiten is.  

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E maken. Hierin legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert u deze risico’s. Vervolgens beschrijft u in een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.  

De Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E en PvA heeft. Zijn deze onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor uw bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.   

Auteur Sanne Mulder is te breiken via Marian Caron. 

Heeft u vragen over de RI&E? Of wilt u weten wat er nog meer wijzigt in augustus 2022? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder of via het contactformulier

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: