Vraag Tegemoetkoming Energiekosten aan vanaf 21 maart

 
Vraag Tegemoetkoming Energiekosten aan vanaf 21 maart
Gepubliceerd: 14-03-2023, laatst gewijzigd: 17-03-2023

Hebt u een energie-intensieve onderneming? Dan hakken de hoge energieprijzen van de laatste tijd er flink in. Gelukkig opent de overheid vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) om u te ondersteunen bij het toekomstbestendig houden van uw bedrijf.

Schat in of de regeling voor u geldt

De belangrijkste voorwaarde is dat uw energiekosten van gas en elektra meer dan 7 procent van uw omzet bedragen. Met behulp van rekenvoorbeelden op de RVO-website kunt u vast inschatten of u hier inderdaad aan voldoet. RVO gebruikt daarvoor een schatting van uw jaarverbruik van de netbeheerder en rekent met modelprijzen voor 2022: 2,41 euro per m3 gas en 0,59 euro per kWh elektriciteit. Deze prijzen zijn inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie.

Voldoet u aan de voorwaarde, dan kunt u van 21 maart tot en met 2 oktober 2023 de TEK aanvragen. De tegemoetkoming is beschikbaar voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voorwaarden

De TEK kent de volgende voorwaarden:

 • De onderneming voldoet aan de Europese MKB definitie.
 • De onderneming is in Nederland gevestigd, staat met de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven.
 • De onderneming is te typeren als een energie intensieve onderneming, waarvan de energiekosten van gas en elektra minimaal 7 procent van de omzet bedragen.
 • Het betreft een onderneming met een zakelijk energiecontract.
 • Een energiecontract dat is afgesloten voor 1 november 2022 en betrekking heeft op de levering van energie in de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, waarbij de prijs lager is dan € 1,19 inclusief Energie Belasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) per m³ gas en 0,35 euro inclusief EB en ODE  per kWh elektra wordt in mindering gebracht op het subsidiabele bedrag.
 • Als er elektriciteit wordt geleverd aan het net, wordt dit van het energieverbruik afgehaald. De volumes worden gesaldeerd.
 • Als er een eerdere tegemoetkoming is ontvangen via het prijsplafond, wordt dit in mindering gebracht.

De TEK kent drie stappen:

 1. Energie-intensiteitseis;
 2. Berekening van het voorschot;
 3. Definitieve vaststelling (vanaf januari 2024 voor 31 mei 2024)

1.  Energie intensiteitseis

Een onderneming kan subsidie aanvragen als ze voldoet aan de eis dat de energiekosten (van gas en elektra) minimaal 7 procent bedragen van de totale omzet. De omzet wordt bepaald op basis omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

 • RVO ontvangt een schatting van het jaarverbruik van de netbeheerder.
 • Voor het bepalen of een onderneming voldoet aan de intensiteitseis rekent RVO  met een gemiddelde prijs van energie. De modelprijs (rekenprijs) is vastgesteld op 2,41 euro per m3 gas en 0,59 euro per kWh voor elektriciteit. Deze prijzen zijn inclusief Energie Belasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE).

2.  Berekening voorschot

De totale tegemoetkoming bedraagt 50% van de energiekosten van het standaard energieverbruik. Het voorschot wordt berekend aan de hand van het standaard jaarverbruik voor gas in m³ x 2 euro x 50 procent en het standaard jaarverbruik voor elektra in kWh x  0,60 euro x 50 procent. Het voorschot is 50 procent van dit bedrag. Daarbij geldt de voorwaarde dat de tegemoetkoming van de TEK-regeling maximaal 160.000 euro per onderneming (groep) bedraagt.

3. Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling vindt op basis van de modelprijs 2023 plaats. Deze wordt in februari 2024 door het CBS vastgesteld. Boven de 125.000,00 euro subsidie dient een accountantsverklaring overlegd te worden.

Actie gevraagd omtrent eHerkenning

Zorg dat u uw eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ of hoger op orde heeft. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig.

Uitwerking aanvraag

Om uw aanvraag nauwkeurig uit te werken heeft u in ieder geval de volgende zaken nodig:

 • Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig.
 • De gegevens van de subsidieaanvrager, het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop het voorschot kan worden overgemaakt.
 • De gegevens van de contactpersoon, naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De EAN-nummers van uw gas en elektriciteitsaansluiting(en)
 • De omzet over 2022.

De uitzonderingen kunt u op de website van RVO.nl TEK aanvraag voorbereiden vinden.

Meer informatie, advies of het laten indienen van uw aanvraag 

Hebt u vragen over de TEK-regeling? Of wilt u advies voor uw specifieke situatie? Wij staan voor u klaar. Vraag uw Flynth-adviseur of neem contact op via onderstaand contactformulier.

Wij kunnen de TEK-subsidie aanvraag voor u indienen. Dit kan met een ketenmachtiging via eHerkenning. Als de ketenmachtiging is geregeld, kan Flynth de TEK-aanvraag voor u indienen.

 

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: