Vraag in juni BGA-subsidie voor uw derogatiebedrijf aan

 
Vraag in juni BGA-subsidie voor uw derogatiebedrijf aan
Gepubliceerd: 13-03-2023, laatst gewijzigd: 14-03-2023

De regeling Behoud graslandareaal (BGA) is gepubliceerd. Deze nieuwe regeling helpt derogatiebedrijven om de gevolgen van de derogatie-afbouw op te vangen. U kunt in juni uw aanvraag indienen. De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. In dit artikel leest u meer over de regeling. 

Het doel van de BGA-regeling is om het areaal grasland van landbouwbedrijven in de toekomst te behouden. Dit komt de waterkwaliteit ten goede en draagt bij aan de verduurzamingstransitie voor de landbouw qua stikstof, klimaat, waterkwaliteit en natuur. Voor 2023 is er een budget van 30 miljoen euro beschikbaar. 

Wie komt in aanmerking? 

U kunt subsidie aanvragen voor uw landbouwbedrijf in de volgende gevallen: 

  • als u in 2021 of 2022 een derogatievergunning had en opnieuw derogatie aanvraagt. 
  • als al uw percelen in een Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebieden) liggen én 80 procent van het beschikbare areaal op het bedrijf grasland is. 
  • als al uw percelen nabij een Natura 2000-gebied liggen, waardoor u vanaf 2024 geen derogatievergunning meer kunt aanvragen - én 80 procent van het beschikbare areaal op het bedrijf grasland is. 

Versnelde afbouw van derogatie 

De komende jaren daalt de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest (derogatienorm) stapsgewijs van 230 of 250 kilo stikstof per hectare naar 170 kilo stikstof per hectare in 2026. Hierdoor daalt de mestplaatsingsruimte per hectare. Als derogatiebedrijf maakt u extra kosten door de versnelde afbouw van derogatie.  

De BGA-subsidie is een tijdelijke tegemoetkoming voor een deel van deze kosten. De regeling wordt opengesteld in 2023, 2024 en 2025. De subsidie die u kunt ontvangen, hangt af van de mate van terugval in de mestplaatsingsruimte (doordat de derogatienorm afneemt) en van het aantal hectare dat in feitelijk gebruik is bij uw bedrijf.  

BGA-regeling: vaste vergoeding 

De BGA-regeling gaat uit van een vaste vergoeding van 20 euro per 10 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare terugval in de mestplaatsingsruimte. 

De BGA-regeling in de praktijk 

Derogatiegebieden 
Bedrijven op zuidelijk en centraal gelegen zand- en lössgronden hadden een stikstofgebruiksnorm dierlijke mest van 230 kilo. In 2023 wordt dat 220 kilo. Deze afname levert 20 euro subsidie op per hectare. Dezelfde subsidie - 20 euro per hectare - geldt voor percelen waar een stikstofgebruiksnorm gold van 250 kilo, die nu naar 240 kilo gaan.  

Nieuwe verontreinigde gebieden 

Voor 2023 gelden de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Delfland en Brabantse Delta als ‘nieuwe verontreinigde gebieden’. De gebruiksnorm gaat hier van 250 naar 220 kilo stikstof. Voor deze afname is een bedrag van 60 euro per hectare beschikbaar. 

Natura 2000- en GWB-gebieden 

Voor percelen in de Natura 2000- en GWB-gebieden kunt u geen derogatievergunning aanvragen. Hier geldt de norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Afhankelijk van of de percelen in 230 kilo- of 250 kilo-gebieden liggen, is de afname 60 of 80 kilo stikstof per hectare. De tegemoetkoming voor deze percelen is respectievelijk 120 en 160 euro per hectare. 

Meer informatie? 

U kunt van 1 tot en met 30 juni uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Hebt u vragen over uw specifieke situatie of wilt u meer informatie over de BGA-regeling? Uw Flynth-adviseur kijkt graag met u mee. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: