Vestigingssteun: meer helderheid, maar ook meer vragen

 
Vestigingssteun: meer helderheid, maar ook meer vragen
Gepubliceerd: 17-05-2024, laatst gewijzigd: 28-05-2024

Als jonge landbouwer bent u vast op de hoogte van de recente mogelijkheden voor vestigingssteun bij een bedrijfsovername. De regeling belooft een financiële steun van 80.000 euro voor iedere overname die voldoet aan de voorwaarden. Er is al veel duidelijk over deze regeling, maar er zijn ook nog vragen. Wij zetten alles voor u op een rij. 

Openstelling en voorwaarden 

Tot 2027 is 240 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. Het is de bedoeling dat de regeling meerdere jaren loopt. De eerste mogelijkheid om uw aanvraag in te dienen is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024. Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager op 31 december 2024 tussen de 16 en 39 jaar oud zijn en een bedrijfsplan indienen. Lees meer over de openstelling en voorwaarden van deze regeling

Waarschijnlijk voldoende budget 

Hoewel er bij de RVO nog enkele vragen over de regeling zijn, zijn een aantal aspecten al helder. Een belangrijk punt is dat de regeling geen directe relatie heeft met de-minimisregels. In principe geldt voor deze regeling: wie het eerst komt, die het eerst maalt. En alleen volledige aanvragen tellen. Bereid uw aanvraag daarom tijdig en grondig voor, zodat u deze kans niet laat schieten. RVO gaat ervan uit dat er dit jaar voldoende budget is om alle aanvragen te honoreren. 

Splitsing twee bedrijven 

Hebt u te maken met een splitsing naar twee bedrijven? Dan komen mogelijk beide bedrijven afzonderlijk van elkaar in aanmerking voor het volledige steunbedrag. Mits ze aan alle eisen voldoen. 

Verder zijn op dit moment de volgende zaken over de regeling helder: 

  • Per landbouwbedrijf en per landbouwer kan slechts één aanvraag lopen en wordt slechts één keer subsidie verstrekt. 

  • Wanneer de regeling in 2025 precies wordt opengesteld en of de voorwaarden dan exact gelijk zijn is nog niet bekend. 

  • De bedrijfsoverdracht moet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, in de periode tussen 1 januari 2023 en 2 augustus 2024. Een getekende notariële leveringsakte is een voorbeeld van een document dat dit kan aantonen. Zorg ervoor dat alle relevante documenten worden ingediend om de overname te verifiëren en te voldoen aan de eisen van de regeling. De datum van formalisering bij de notaris van het overnamedocument is cruciaal. Het gaat niet om de fiscale overgangsdatum, maar om het moment waarop de overname officieel wordt vastgelegd. 

Gezamenlijke overname 

Neemt u het bedrijf over in samenwerking met een of meer andere jonge landbouwer(s)? Dan is het noodzakelijk dat u samen meer dan vijftig procent van het bedrijf in handen hebt. Daarnaast geldt voor elk van u dat u nog steeds aan de eisen moet voldoen op gebied van leeftijd en passende opleiding. Daarbij is het goed om te weten dat nevenactiviteiten in de landbouw ook voldoen aan deze gestelde eisen. Dit opent mogelijkheden voor jonge landbouwers met diverse activiteiten naast hun hoofdactiviteit.  

Bij de beoordeling van doorslaggevende zeggenschap kijkt de RVO naar het commerciële vermogen op de balans op het moment van de overname. Hierbij moet meer dan vijftig procent van het bedrijf economisch en juridisch in (gedeeltelijk) eigendom zijn van de jonge landbouwer.               

Regeling roept ook vragen op 

Tegelijk zijn er ook nog onduidelijkheden over de regeling. Hoe zit het bijvoorbeeld met: 

  • gefaseerde bedrijfsovername in relatie tot het voldoen aan de eisen voor vestigingssteun 

  • de mate van vrijheid in besteding van het steunbedrag 

  • documenten die mogelijk als bewijs voor de overnamedatum dienen 

  • de toegestane veranderingen in het bedrijf tijdens de periode van vijfjaars-voortzetting, zonder het risico van terugbetaling van de steun 

  • de behandeling van situaties waarbij de overdracht van de ouder(s) heeft plaatsgevonden in 2022, maar de notariële overname pas in 2023 

  • situaties met gedeeltelijke overname, hybride structuren en commanditaire vennootschap 

Wij verwachten dat onze openstaande vragen over de regeling binnenkort door RVO worden beantwoord.  

Meer weten? 

Hebt u vragen over de regeling vestigingssteun? Neem contact op met uw adviseur van Flynth of vul onderstaand contactformulier in. Onze adviseurs voorzien u van advies op maat en kijken wat het beste is voor u en uw bedrijf. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: