Vervroegd aflossen van een nalatenschap? Let erop dat dit geen schenking is!

 
Gepubliceerd: 26-08-2019, laatst gewijzigd: 12-12-2023

Een ding in het leven is zeker: iedereen komt te overlijden. In de situatie dat er sprake is van een gezin (ouders met kinderen) overlijden beide ouders meestal niet te gelijk. Is uw partner overleden? Grote kans dat de nalatenschap bij u in beheer is gebleven. De kinderen hebben een vordering op u gekregen, welke opeisbaar is bij uw overlijden. Soms is het echter  wenselijk om de nalatenschap eerder over te dragen naar de kinderen. Maar pas op, hier kan een schenking in zitten.

Bij het overlijden van uw partner, is het gebruikelijk dat alle goederen van de nalatenschap overgaan naar u. De kinderen krijgen dan een zogenoemde vordering op u. Zij kunnen deze vordering over het algemeen pas opeisen als u overlijdt. Zo blijft u goed verzorgd achter en kan u uw leven ongestoord voortzetten.

Vordering eerder aflossen

In de meeste gevallen mag u de vordering van de kinderen al eerder – terwijl u nog leeft – aflossen. Dit kan soms zelfs wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als u wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. In dat geval wordt de eigen bijdrage aan het CAK berekend over uw vermogen (zie in dit kader ook het artikel: “5 vermogenstips als u naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat”. En dan kan het voordelig zijn om de vordering van de kinderen eerder af te lossen. Zo heeft u een lager vermogen en kan mogelijk hierdoor de eigen bijdrage aan het CAK lager uitvallen. Bovendien kunnen uw kinderen eerder beschikken over de erfenis; iets wat hen ook goed kan uitkomen. Een win-win situatie dus. Maar let op! Bij het vervroegd aflossen van (nog) niet opeisbare vorderingen kan er een vervelend addertje onder het gras zitten: de schenking!

Is er sprake van een schenking?

De Belastingdienst kan namelijk oordelen dat er sprake is van een schenking. En dat kan vervelende gevolgen hebben, omdat er in dat geval schenkbelasting moet worden betaald. Er is sprake van een schenking als:

  • U verarmt.
  • De kinderen worden verrijkt.
  • Er sprake is van vrijgevigheid/bevoordelingsbedoeling.

Een toelichting: u heeft na het overlijden van uw partner het levenslange genot van de nalatenschap verkregen en uw kinderen hebben een vordering op u. Deze vorderingen zijn nu in ‘cash’ minder waard dan over tien jaar. Met andere woorden: de contante (economische) waarde is minder dan de nominale waarde. Lost u af voor u komt te overlijden, dan wordt het levenslange genot van de vordering opgegeven. Hierdoor verarmt u (1), terwijl uw kinderen door de vervroegde aflossing verrijken (2). Omdat u de vervroegde aflossing bewust doet, wordt ook aan de bevoordelingsbedoeling voldaan (3). Lost u ook nog eens het nominale bedrag – dus meer dan de waarde in het econonomische verkeer – af, dan is de kans zeer groot dat de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een schenking.

Schakel een expert in!

Het is dan ook verstandig om in dit soort gevallen altijd de waarde van de vorderingen in het economische verkeer te bepalen. Dit is echter een ingewikkelde berekening, waarbij onder meer uw levensverwachting en de huidige marktrente worden meegenomen. Vaak blijkt uit deze berekening dat het uitkeren van het nominale bedrag inderdaad aanleiding geeft om aan te nemen dat het om een schenking gaat. Gevolg: er moet schenkbelasting worden betaald. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! We adviseren u dan ook om een expert te raadplegen als het gaat om het aflossen van (nog) niet opeisbare vorderingen.

Advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies, neem dan contact op met een van onze financiële planners of estate planners, met uw eigen adviseur of maak een afspraak via het onderstaande formulier.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Geschreven door: