Vakantie: wat zijn de rechten van werknemers?

 
Vakantie: wat zijn de rechten van werknemers?
Gepubliceerd: 26-07-2023, laatst gewijzigd: 30-01-2024

Het is weer vakantietijd en de meeste werknemers nemen de komende periode vrij. Bent u nog scherp op de vakantierechten van uw werknemers? Hoe zit het bijvoorbeeld met vakantiedagen die uw werknemers in het verleden hebben opgebouwd? En binnen welke termijn moet u reageren op een vakantieaanvraag? Wij frissen uw geheugen op in dit artikel over vakantierechten.

Vraagt uw werknemer vakantie aan? Zorg dan dat u de werknemer binnen twee weken laat weten of de vakantie akkoord is. Reageert u niet binnen twee weken op de vakantieaanvraag, dan mag de werknemer aannemen dat u de aanvraag hebt goedgekeurd.

Verlofaanvraag weigeren

Wilt u een vakantieaanvraag weigeren? Dit mag alléén bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld als het dagelijkse bedrijfsproces in gevaar komt. Is dat het geval? Maak dan binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk bezwaar. Soms staan in de cao specifieke afspraken over het weigeren van vakantie. Het is beter om te voorkomen dat u een vakantieaanvraag moet weigeren. Start daarom op tijd met het maken van een goede vakantieplanning.

Wettelijke vakantiedagen

Er bestaan verschillende soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. De wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarover uw werknemer loon ontvangt. Bij een volledig dienstverband zijn dat 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. De werknemer moet deze wettelijke vakantiedagen ook daadwerkelijk op kunnen nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Daarnaast zijn er vaak bovenwettelijke vakantiedagen. Deze bovenwettelijke dagen bouwt de werknemer extra op, bijvoorbeeld omdat dit is afgesproken in de cao of in de arbeidsvoorwaarden. Het is voor werkgevers niet altijd verplicht om bovenwettelijke vakantiedagen toe te kennen. Maar bent u als werkgever gebonden aan een cao waarin bovenwettelijke vakantiedagen vastliggen? Dan moet u deze vakantiedagen natuurlijk wel geven aan uw werknemers.

Opgebouwde vakantiedagen

Opgebouwde vakantiedagen vervallen na verloopt van tijd. De volgorde waarin opgebouwde vakantiedagen van werknemers vervallen verschilt per soort:

  • Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar van opbouw.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na het jaar van opbouw.

Neemt uw werknemer vakantiedagen op? Dan streept u die dagen af in de volgorde van hun geldigheidsduur. De vakantiedagen die als eerste hun geldigheid verliezen, worden ook als eerste opgemaakt bij vakantie. Op dit moment ziet de opnamevolgorde er zo uit:

  • Wettelijke vakantiedagen 2023: vervallen op 1 juli 2024.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen 2019: vervallen op 1 januari 2025.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen 2020: vervallen op 1 januari 2026.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen 2021: vervallen op 1 januari 2027.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen 2022: vervallen op 1 januari 2028.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen 2023: vervallen op 1 januari 2029.

Latere vervaldatum

Soms zijn er andere afspraken gemaakt over een latere vervaldatum van vakantiedagen, bijvoorbeeld in de cao of arbeidsovereenkomst. Dan geldt een andere opnamevolgorde. Een vervroegde vervaltermijn is niet mogelijk. De opnamevolgorde kan ook veranderen als een werknemer de vakantiedagen door omstandigheden niet heeft kunnen opnemen, bijvoorbeeld door ziekte. Voor deze vakantiedagen geldt de verjaringstermijn van vijf jaar. Verder mag een werkgever bovenwettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen als dit is afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst. Deze vakantiedagen vallen na uitbetaling weg uit de opnamevolgorde.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of vul onderstaand contactformulier in.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: