Praktijkverhaal

Topper pakt door en is klaar voor de toekomst

Topper pakt door en is klaar voor de toekomst
Gepubliceerd: 14-07-2022, laatst gewijzigd: 20-07-2022

Het zijn drukke tijden voor Jaap Topper. De akkerbouwer en pluimveehouder liet recent een bewaarschuur bouwen en een spoelplaats aanleggen. Daarmee is voorlopig nog geen einde gekomen aan de metamorfose die zijn bedrijf aan het ondergaan is. De twee vleeskuikenstallen worden in 2022 uitgebreid met overdekte uitloopruimtes, om aan de eisen van het Beter Leven-concept te voldoen. ‘Intussen draait het bedrijf ook gewoon door. Ik kijk ernaar uit dat we straks in iets rustiger vaarwater terechtkomen', aldus Topper, die in 2008 het Groninger Kropswolde achter zich liet om een toekomst op te bouwen in het Drentse Gieterveen. Samen met twee vaste medewerkers bewerkt Topper 280 hectare bouwland. Het veenkoloniale bouwplan bestaat uit 130 hectare zetmeelaardappelen, 62 hectare suikerbieten en 71 hectare granen (zomertarwe en zomergerst), aangevuld met 9 hectare uien en 8 hectare Parijse wortelen.  

Van A tot Z ontzorgd

De nieuwe aardappelbewaarschuur werd in 2020 opgeleverd. De schuur meet 60 bij 30 meter. De helft van het gebouw ingericht voor het bewaren van los gestorte aardappelen. Daarnaast is er nog ruimte voor kistenbewaring en machineberging. Topper werd bij de bouw van A tot Z ontzorgd door Rombou. Het was Gert Elling – adviseur bouw akkerbouw – die de begeleiding op zich nam. ‘We hebben de wensen van Jaap Topper vertaald naar een ontwerp. Vervolgens hebben we de bouwtekeningen gemaakt, een bouwvergunning aangevraagd en de bouwbegeleiding op ons genomen’, licht Elling toe.  

Doorgepakt 

Na de ingebruikname van de nieuwe bewaarschuur pakte Topper door met de aanleg van een moderne spoelplaats op zijn bedrijf. ‘Al in 2008 had ik plannen voor een spoelplaats. De gemeente en het waterschap konden zich destijds niet vinden in datgene wat ik voor ogen had. Daarna heb ik het idee voor een spoelplaats enkele jaren in de ijskast gezet’, zo vertelt de akkerbouwer, die na de bouw van de bewaarschuur opnieuw Rombou inschakelde voor de projectbegeleiding. Elling: ‘We hebben na overleg met Topper een ontwerp gemaakt, we hebben een melding activiteitenbesluit gedaan en de subsidieaanvraag ingediend.’ 

Phytobac 

De nieuwe spoelplaats is aangelegd op een centrale plek, naast de bewaarschuur en vóór de vleeskuikenstallen. Topper investeerde in nieuwe betonnen erfverharding en liet het aanwezige asfalt en verouderde beton verwijderen, om een ideale situatie te creëren.  
De spoelplaats van Topper is ingericht met een zogenoemde Phytobac, een systeem waarmee vervuild spoelwater op een duurzame manier wordt afgebroken. Zo kan Topper op een duurzame manier zijn spuitmachines reinigen, zonder dat er restanten van gewasbeschermingsmiddelen afspoelen.   
De ondernemer heeft bij de spoelplaats de mogelijkheid om het water vier verschillende richtingen in te dirigeren. Spoelwater dat vet- en olieresten bevat wordt bijvoorbeeld apart opgevangen. Dat geldt ook voor hemelwater. ‘Het systeem werkt goed en bevalt prima’, aldus Topper, die 40% subsidie kreeg op de investering in de Phytobac. ‘Ik heb mijn erfverharding ook flink aangepakt. De kosten van een nieuwe spoelplaats verschillen per bedrijf’, aldus Topper.   
Met de investering in een moderne spoelplaats voorkomt Topper dat er vanaf zijn erf nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen afspoelen en in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarmee loopt hij voor op de wet- en regelgeving, die in 2027 wordt aangescherpt. Vanaf dan mag er vanaf het erf geen emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen meer plaatsvinden. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Gert Elling Rombou medewerker bij Flynth Gert Elling