Subsidie voor advies en plannen voor duurzame landbouw (SABE)

 
Subsidie voor advies en plannen voor duurzame landbouw (SABE)
Gepubliceerd: 16-03-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Vanaf 4 april wordt de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) weer geopend. Via de regeling kan voor verschillende zaken subsidie worden verkregen.  

Subsidie op advies of cursus over duurzaam ondernemerschap  

U kunt een “voucher” krijgen ter waarde van 1.500 euro om te besteden aan advies over duurzaam ondernemerschap en of kringlooplandbouw. Ook kunt u een voucher ter waarde van 800 euro krijgen voor het volgen van een cursus bij een erkende onderwijsinstelling.  

Onderwerpen voor advies 

Met een adviesvoucher kunt u advies van een erkend bedrijfsadviseur krijgen over verschillende onderwerpen. Het advies over de vet gearceerde onderwerpen kunt u door Flynth laten verzorgen.  

Aandachtsgebieden kringlooplandbouw

Aandachtsgebied

 

Uitleg

A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

 

Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.

A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen

 

Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.

A3 Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming

 

Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.

A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen

 

Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.

A5 Natuurinclusieve landbouw

 

Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.

A6 Precisielandbouw

 

Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.

 

Aandachtsgebieden duurzaam ondernemerschap

Aandachtsgebied

 

Uitleg

E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf

 

Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.

E2 Horizontale samenwerking

 

Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken.

E3 Bedrijfsovername

 

Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.

E4 Duurzaam verdienvermogen

 

Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-markt-combinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw 

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Als u hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kunt u een voucher van de SABE aanvragen. U krijgt een voucher voor 80% van de kosten. De voucher is maximaal € 6.000 waard. Met het bedrijfsplanvoucher kunt u een bedrijfsplan laten maken als u uw landbouwbedrijf wilt verduurzamen. Hiermee heeft u een goede basis voor omschakeling naar duurzame landbouw. Vooral als u met het uitgewerkte bedrijfsplan financiering aanvraagt, bijvoorbeeld bij een bank of het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. 

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.  

De regeling zit waarschijnlijk weer zo in elkaar, dat wie het eerst komt, die het eerst maalt!  De voucher is na aanmelding een jaar geldig. 

SABE-regeling en diensten en adviseurs van Flynth 

Flynth beschikt over gekwalificeerde adviseurs, aangesloten bij de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs en ingeschreven in het BAS-register. Flynth-adviseurs kunnen werkzaamheden onder de SABE-regeling voor u uitvoeren.  

Wilt u meer weten? Neem contact op met uw relatiebeheerder of adviseur of meld u direct aan voor de regeling.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: