Nieuws

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
Gepubliceerd: 10-02-2022, laatst gewijzigd: 24-02-2022

Voor stikstof kiest het nieuwe kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak om de doelstelling van 50% reductie in 2030 te halen. Via extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering. opkoop en verplaatsing moeten de stikstofdoelen worden gerealiseerd. Het Kabinet trekt er sowieso 25 miljard euro voor uit. De opkoop van stikstof moet ruimte geven aan natuur, woningbouw en legalisering van bedrijven die nog geen vergunning hebben.   

De Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav) is zo’n regeling, bedoeld om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen. Hierbij wordt vermindering van de stikstofuitstoot gerealiseerd via aankoop en het definitief beëindigen van veehouderijbedrijven in de buurt van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze nieuwe “opkoopregeling” is bedoeld voor gerichte opkoop van veehouderijen, namelijk ‘piekbelasters’. De huidige regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 november 2021 en loopt tot 1 december 2022.  

Deelname 

Deelname aan de Opkoopregeling is vrijwillig. Onveranderde voorwaarde is, dat de veehouder niet elders in Nederland een veehouderij mag starten of overnemen (beroepsverbod). Ook niet via bijvoorbeeld een samenwerkingsverband.

Voor welke bedrijven? 

  • Bedrijf met melkvee, kippen, kalkoenen, varkens, vleeskalveren of ander vleesvee en/of melkgeiten  
  • Gelegen binnen 10 kilometer van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied 
  • Gemiddelde Stikstofdepositie afgelopen 2 jaar meer dan 2 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied 
  • Productierecht voor melkvee, pluimvee (incl. kalkoenen), varkens) staatvoor minimaal 80% zonder beperking ter beschikking aan de veehouderij. 

Principe van de deal 

Het complete bedrijf kan door de Provincie worden opgekocht, inclusief de landbouwgrond. Bij aankoop vervallen de productierechten. De koopsom wordt gebaseerd op de marktwaarde van de verschillende bedrijfsonderdelen. De deal wordt vóór 4 september 2022 gesloten. De veehouderijactiviteiten moeten uiterlijk binnen een jaar na de koopovereenkomst worden beëindigd. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd zodat de veehouderijactiviteiten niet langer kunnen plaatsvinden. Het bedrijf mag ook niet ergens anders of met iemand anders worden voortgezet.  

Hoe verder? 

Wel of niet met de regeling mee doen kan een ingewikkelde keuze zijn. Eerste stap is om na te gaan of aan de voorwaarden kan worden voldaan. Onze adviseurs van Flynth en Rombou - Gebouw en Omgeving kunnen u hierbij ondersteunen of het hele proces begeleiden. .  

Wilt u weten wat deze nieuwe opkoopregeling voor u kan betekenen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of één van onze adviseurs.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte