Ouder melkvee: financiële én maatschappelijke voordelen

 
Ouder melkvee: financiële én maatschappelijke voordelen
Gepubliceerd: 25-08-2023, laatst gewijzigd: 31-08-2023

Wist u al dat het verlengen van de levensduur van uw koeien tal van economische en maatschappelijke voordelen met zich meebrengt? Tijdens zijn stage bracht Sybren Kemper deze voordelen in kaart voor Flynth. In dit artikel leest u meer over zijn bevindingen. 

In samenwerking met Valacon

Sybren Kemper liep stage bij Flynth voor zijn studie veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Tijdens zijn stage voerde hij onderzoek uit naar de levensduur van melkvee. Sybren werd hierin bijgestaan door Willem van Laarhoven van Valacon. Een onderzoeks- en adviesbureau dat melkveehouders begeleidt en adviseert die actief willen werken aan levensduurverlenging van hun veestapel en de kennis en inzichten rond levensduurverlenging bij melkveehouders tracht te vergroten. 

Voordelen van ouder melkvee 

Een melkveehouder die het lukt om koeien ouder te laten worden heeft minder jongvee nodig voor vervanging. Hierdoor dalen de opfokkosten van jongvee. Bovendien produceren oudere koeien meer melk. Dit maakt het streven naar een langere levensduur van melkvee interessant. Gezien de maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid is de levensduur ook een belangrijk thema. Een verlenging van de levensduur van de veestapel verbetert de economische prestaties en voldoet aan de wensen van de samenleving.  

Grote stappen blijven uit

Steeds meer melkveehouders zijn op de hoogte van deze economische en maatschappelijke voordelen. Toch blijven grote stappen in levensduurverlenging nog uit. Is er wel voldoende urgentiebesef bij de melkveehouder of spelen er andere zaken? Eerder onderzoek leverde nog geen duidelijk verschil in economische resultaten tussen een langere en kortere levensduur. Een bredere benadering maakt dit verschil nu wél inzichtelijk.  

Bredere benadering 

De levensduur van melkvee wordt door veel factoren bepaald. Voor een goede vergelijking is een bredere benadering noodzakelijk dan alleen de levensduur. Dé aanleiding voor Flynth en Valacon om de relatie tussen levensduur, specifieke kosten en opbrengsten en bedrijfstype nader te onderzoeken. Met als doel om melkveehouders te ondersteunen bij hun keuzes op het gebied van levensduurmanagement.  

Financieel voordeel 

Uit het onderzoek bij Flynth blijkt dat een langere levensduur een financieel voordeel oplevert van bijna 16.000 euro op jaarbasis. Dit geldt voor een bedrijf met een melkproductieomvang van een miljoen kilogram, waarbij de levensduur wordt verlengd van vier jaar en zes maanden naar vijf jaar en twee maanden. Dit komt voornamelijk voort uit lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten. Daarnaast zijn de gewaskosten, kosten voor machines en werktuigen en de betaalde rente lager.  

De gezondheidskosten liggen daarentegen wat hoger, maar dit weegt niet op tegen de positieve effecten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze hogere kosten het gevolg zijn van meer zorg en begeleiding of meer gezondheidsproblemen bij oudere koeien.  

 

 

Advies 

Ons advies aan u als melkveehouder is om bij uw keuzes op het gebied van levensduurmanagement, deze onderzoeksbevindingen mee te nemen. Een verlenging van de levensduur verbetert namelijk vrijwel altijd het bedrijfsresultaat. Een beter economisch resultaat voor u en uw bedrijf en een verantwoorde melkveehouderij gaan dus hand in hand. Vervolgonderzoek is nodig om het advies aan melkveehouders over levensduur nog doelgerichter te maken.  

Benieuwd naar de voordelen? 

Wilt u meer weten? Bent u nieuwsgierig naar het onderzoek of wilt u meer weten over de mogelijke voordelen van levensduurmanagement? Neem dan contact op via onderstaand formulier. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: