Per september: subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

 
Per september: subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming
Gepubliceerd: 27-07-2023, laatst gewijzigd: 27-07-2023

Van 1 tot en met 29 september 2023 kunt u als agrarisch ondernemer een nieuwe subsidie aanvragen: de subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming. De overheid heeft deze subsidie in het leven geroepen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. In dit artikel leest u meer over de subsidie en waarvoor u deze kunt inzetten.  

Geïntegreerde gewasbescherming is zeker niet nieuw. Het valt het beste te omschrijven als het integreren van verschillende methodes om gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden, waarbij er zoveel mogelijk zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt. De subsidieregeling geïntegreerde gewasbescherming draagt bij aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden. En aan het gebruik van die maatregelen in de praktijk. 

Doel

Het doel van deze subsidieregeling is om de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren en de normen voor het gebruik van middelen af te stemmen op de Kaderrichtlijn Water.  

Subsidiepercentage

Het subsidiepercentage is vijftig procent en toekenning is op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt op die dag de volgorde door loting bepaald, indien onduidelijkheid bestaat over het tijdstip van ontvangst. Het tijdstip van binnenkomst wordt vastgelegd bij een complete aanvraag. 

Subsidie voor investeringen én innovatie

De subsidie bestaat uit twee onderdelen: investeringen en innovatieprojecten. U vraagt voor één van beide onderdelen subsidie aan. Voor beide regelingen geldt dat u een voorschot krijgt van tachtig procent binnen twee weken na de beschikking. 

Subsidie voor investeringen

Dit is een subsidie van minimaal 5.000 euro en maximaal 125.000 euro. Het gaat om één of twee bedrijfsmiddelen voor maaien, vernietigen, verhakselen, frezen of inwerken van groenbemesters (zoals messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg). Het totale budget voor dit onderdeel is 3.500.000 euro.  

Voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie zijn: 

  • U hebt een loonbedrijf of landbouwonderneming, of een samenwerkingsverband tussen twee of meer van deze bedrijven.  
  • U stuurt een offerte mee van de investering. 
  • In geval van een samenwerking stuurt u bij aanvraag de samenwerkingsovereenkomst mee. 
  • Na subsidieverlening start u binnen een maand met de gesubsidieerde investering(en).  
  • U dient de vaststelling in middels facturen en betalingsbewijzen.  

Subsidie voor innovatieprojecten

Dit is een subsidie van minimaal 10.000 euro en maximaal 125.000 euro. Het gaat hier om onderzoeksprojecten die meehelpen gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het totale budget voor dit onderdeel is 1.500.000 euro. Neem voor meer informatie over dit onderdeel contact op met de subsidieadviseurs van Flynth.  

Contact

Hebt u vragen over deze regeling of wilt u sparren met een adviseur over de kansen op subsidie? Neem dan contact op met uw adviseur van Flynth of maak een afspraak bij een van onze bezoeklocaties bij u in de buurt. Ook onze specialisten subsidieadvies denken graag met u mee en helpen u met uw aanvraag.   

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: