Overweegt u een bv op te heffen? Laat u goed informeren!

 
Overweegt u een bv op te heffen? Laat u goed informeren!
Gepubliceerd: 17-05-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Ondernemers die snel en eenvoudig een rechtspersoon zoals een bv, stichting of coöperatie willen ontbinden, moeten binnenkort aan veel strengere eisen voldoen. Als u zo’n turboliquidatie overweegt, is goed juridisch advies dus belangrijker dan ooit. 

Wat is een turboliquidatie?  

Een turboliquidatie is een vrijwillige ontbinding van een rechtspersoon (zoals een bv, nv, stichting, vereniging of coöperatie) en wordt ook wel ontbinding via de korte route genoemd. Het moment van ontbinding valt hierbij samen met het moment van de beëindiging van de rechtspersoon. Dat is mogelijk als aan drie voorwaarden is voldaan. Op het moment van besluit tot ontbinding mogen er geen baten meer aanwezig én te verwachten zijn. Ook mag de liquidatie niet bedoeld zijn om eventuele schuldeisers te benadelen.  

De turboliquidatie wijkt af van de reguliere wijze van vrijwillige ontbinding, die bekendstaat als de lange route. Hierbij moet het bestuur een aantal stappen doorlopen voordat het einde van de rechtspersoon is bereikt. In de praktijk duurt het vaak meer dan drie maanden voordat deze manier van vrijwillige ontbinding van de rechtspersoon is afgerond. 

Nieuwe tijdelijke wet is veel strenger 

De wetgever vond het wenselijk om meer duidelijkheid over de korte route te scheppen om mogelijke schuldeisers beter te beschermen. En omdat hij verwacht dat vanwege de covidcrisis meer vennootschappen worden ontbonden. Het resultaat is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die half maart door de Eerste Kamer is goedgekeurd. De wet treedt naar verwachting later dit jaar in werking. Ze heeft een tijdelijk karakter van twee jaar, maar mogelijk verlengt de wetgever deze periode. Een onrechtmatige toepassing van de turboliquidatie was al niet zonder risico voor het bestuur, maar met de nieuwe wet is het nog belangrijker om de keuze voor de vrijwillige ontbinding van de rechtspersoon zorgvuldig te maken. 

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie stelt namelijk veel strengere eisen aan de verantwoording en bekendmaking van de turboliquidatie. Zo moet het bestuur, nadat het heeft besloten tot beëindiging van de rechtspersoon door turboliquidatie, binnen veertien dagen na datum van de ontbinding de volgende stukken indienen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 

  • een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden. Als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt, moet de bestuurder ook een balans en een staat van baten en lasten over het voorgaande boekjaar indienen; 
  • een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, de reden van het onbetaald laten van schuldeisers (indien van toepassing) en de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld (indien van toepassing); 
  • de jaarrekeningen over de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke plicht bestaat waaraan nog niet is voldaan, zo nodig inclusief een accountantsverklaring. 

Het bestuur moet de schuldeisers van de ontbonden rechtspersoon ook direct schriftelijk op de hoogte stellen dat het deze stukken heeft ingediend. 

Bestuursverbod ontmoedigt misbruik  

Om misbruik te ontmoedigen introduceert de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ook het zogenaamde bestuursverbod. Een rechter kan zo’n verbod opleggen wanneer de rechtspersoon is ontbonden door een ontbindingsbesluit of door een beschikking van de Kamer van Koophandel, en gelijktijdig heeft opgehouden te bestaan terwijl één of meerdere schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven. Een rechter mag het bestuursverbod opleggen aan bestuurders die faillissementsfraude plegen of zich schuldig maken aan wanbeleid in de aanloop naar een faillissement. Een bestuurder die een bestuursverbod heeft gekregen, mag tijdelijk geen bestuursrol meer vervullen. 

Bestuurders kunnen een bestuursverbod krijgen opgelegd wanneer er schulden achterblijven na één van de voornoemde ontbindingen, en als zij: 

  • niet aan de voorgestelde deponeringsverplichtingen (zie hierboven) hebben voldaan, 
  • in aanloop naar de ontbinding doelbewust één of meer schuldeisers hebben benadeeld, of 
  • herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden of bij een faillissement, en zij daarvoor persoonlijk te verwijten zijn. 

Goed advies is een must 

Bovenstaande samenvatting van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie maakt duidelijk dat ondernemers binnenkort aan veel meer regels en formaliteiten moeten voldoen als ze een rechtspersoon zoals een vennootschap, vereniging of coöperatie willen ontbinden. Gebeurt dit niet op de juiste manier, dan heeft dit mogelijk vergaande gevolgen voor hen. Met het bestuursverbod als ultieme sanctie.  

Als u nu een turboliquidatie overweegt, is het dus cruciaal om u goed te laten informeren. De adviseurs bij Flynth hebben alle expertise en veel ervaring in huis om te helpen de liquidatie op de juiste manier af te ronden. Neem contact op via onderstaand formulier om de mogelijkheden voor uw rechtspersoon te bespreken.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: