Overname Accon avm door Flynth

 
Overname Accon avm door Flynth
Gepubliceerd: 18-02-2022, laatst gewijzigd: 22-06-2022

Flynth Holding N.V. (“Flynth”) en accon avm Groep B.V. (“Accon avm”) hebben overeenstemming bereikt over de overname van Accon avm door Flynth. Eind december vorig jaar startten de constructieve en exclusieve onderhandelingen en het onderzoek dat daar deel van uitmaakte. Deze zijn nu afgerond.

Vanaf november 2021 zijn partijen in gesprek en hebben onderhandelingen plaatsgevonden. Daarnaast werd Flynth door Accon avm in staat gesteld, met behulp van externe adviseurs, due diligence onderzoek uit te voeren. Dit leidde op 24 december 2021 tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen Flynth en Accon avm, als gevolg waarvan nadere exclusieve onderhandelingen en aanvullend due diligence onderzoek, heeft plaatsgevonden. Het due diligence onderzoek door Flynth is afgerond. Partijen hebben onder voorwaarden, overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Accon avm door Flynth. De overname wordt gedragen door de ondernemingsraad van Flynth en de ondernemingsraad van Accon avm.

De levering van de aandelen van Accon avm is voorwaardelijk aan de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De verwachting is dat de voorgenomen transactie in de eerste helft van Q2 2022 daadwerkelijk wordt geëffectueerd (d.i. closing).

Met de voorgenomen overname ontstaat een adviseurs- en accountantsorganisatie van ongeveer 2.400 medewerkers met werk- en bezoeklocaties door heel Nederland. Flynth en Accon avm behoren beiden tot de top 10 van de Nederlandse accountancy. Beide organisaties zijn sterk in advies en accountancy in het midden- en kleinbedrijf.

De aangekondigde transactie past in de strategie en ambities van Flynth. Flynth wil haar huidige brede palet aan dienstverlening op het gebied van accountancy, audit & assurance, fiscaliteit en advies verder uitbreiden om nu en in de toekomst een deskundige en vertrouwde sparringpartner met lokale kennis te blijven voor ondernemers. Met de overname kan de organisatie bovendien nog meer van betekenis zijn in specifieke sectoren. Tenslotte ontstaan door  schaalgrootte efficiencyvoordelen die zich door vertalen in de dienstverlening. In de lange termijnstrategie stuurt Flynth op verdere ontwikkeling en innovaties met hoogwaardige data- en kennis gedreven dienstverlening. Dat biedt, naast meer toegevoegde waarde voor klanten, voor medewerkers en specifiek voor starters op de arbeidsmarkt met verschillende kennis en achtergronden mogelijkheden om hun talenten in te zetten en zich te blijven ontwikkelen.

Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth: “Een gezamenlijke toekomst biedt een gezond en duurzaam perspectief voor onze klanten en medewerkers. Vanuit een grotere en bredere klantbediening kunnen we samen antwoorden vinden op de vraagstukken van de toekomst. Digitalisering is daarbij een thema. De klantbediening gaat ook tijdens de integratie gewoon door. Klanten kunnen vertrouwen op dezelfde diensten, vertrouwde processen en gezichten.”

Theo de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Accon avm: “Ook wij kijken met vertrouwen naar een gezamenlijke toekomst. De bundeling van krachten met Flynth is de beste stap voor Accon avm. Qua cultuur en mentaliteit zijn er grote overeenkomsten, we delen historische roots. We gaan nu samen naar een soepele integratie toewerken.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling marketing, communicatie en business development van Flynth via (088) 236 88 66 of via pers@flynth.nl.

Over Flynth 
Flynth stimuleert ondernemers om het maximale te halen uit hun ondernemerschap. We voorzien hen vroegtijdig van de juiste cijfers en geven daar het beste advies bij, gericht op de toekomst. Flynth opereert nationaal en is Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Onze diepgaande branchekennis leidt tot vernieuwende inzichten en praktisch perspectief. Flynth is er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Persbericht

Geschreven door: