Overige eindejaarstips

 
Overige eindejaarstips
Gepubliceerd: 14-11-2023, laatst gewijzigd: 16-11-2023

Ook als het om (her)investeren, inkomstenmiddeling of bijvoorbeeld het betalen van hypotheekrente gaat, kan een goede timing lonen. Lees onze tips en doe er uw voordeel mee. 

Herinvesteren? Doe het dit jaar nog

Hebt u dit jaar bedrijfsmiddelen verkocht? En daarbij een boekwinst behaald? Dan moet u hierover waarschijnlijk belasting betalen. Dit kunt u onder voorwaarden voorkomen door voor die winst een zogenoemde herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. U moet dan wel het voornemen hebben om in beginsel uiterlijk binnen drie jaar na het jaar van de verkoop een bedrijfsmiddel terug te kopen.  

 Op dat moment moet u de verkoopwinst op het verkochte bedrijfsmiddel afboeken van de kostprijs van het gekochte bedrijfsmiddel. U betaalt dan geen belasting op de verkoopwinst. Omdat u minder kunt afschrijven op het aangekochte bedrijfsmiddel, wordt de belastingheffing verdeeld over de komende jaren. Vond de verkoop van het bedrijfsmiddel in 2020 plaats? Dan hebt u dus nog tot 31 december van dit jaar om een ander bedrijfsmiddel aan te schaffen.  

Maar wat als dat niet lukt binnen die termijn? Bijvoorbeeld omdat de aanschaf door bijzondere omstandigheden vertraging oploopt? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de driejaarstermijn te verlengen. U kunt dan de nieuwe investering toch binnen de termijn afronden en hierdoor de gevormde HIR benutten. De inspecteur van de Belastingdienst willigt dit verzoek in als: 

  • voor de herinvestering een langer tijdvak vereist is, in verband met de aard van de aan te schaffen bedrijfsmiddelen. 
  • of de herinvestering door bijzondere omstandigheden is vertraagd. Dan moet u wel kunnen aantonen dat u een begin hebt gemaakt met de herinvestering. 

Tip: Leg uw herinvesteringsvoornemen vast in een schriftelijk document. Als de inspecteur van mening is dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) hebt, dan kan hij de HIR ook toevoegen aan de belaste winst. Blijf dit jaarlijks doen totdat u de herinvestering hebt gedaan. Als de herinvestering vertraging oploopt, bewaar dan zoveel mogelijk de documenten die bewijzen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. 

 

Claim vergeten investeringsaftrek van 2018 voor het einde van 2023 

Investeringen in bedrijfsmiddelen geven onder voorwaarden recht op een extra aftrekpost op de winst: de investeringsaftrek. De investeringsaftrek kent drie verschillende verschijningsvormen. 

  • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hierop kan iedereen een beroep doen bij investeringen in bedrijfsmiddelen. 
  • De energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die op een speciale Energielijst (die jaarlijks wordt gewijzigd) worden vermeld, kunnen op deze regeling een beroep doen. 
  • De milieu-investeringsaftrek (MIA). Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die op een speciale Milieulijst (die ook jaarlijks wordt gewijzigd) worden opgenomen, kunnen deze regeling toepassen. 

Bent u een keer vergeten deze investeringsaftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting toe te passen? Dan hebt u maximaal vijf jaar de tijd om de inspecteur te verzoeken deze regeling alsnog toe te passen. Bent u de aftrek bij de aangifte van 2018 vergeten, dan hebt u tot eind 2023 om deze alsnog te claimen. 

Let op: Om EIA en MIA te kunnen claimen moet u wel tijdig een melding hebben gedaan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een positieve beslissing van RVO hebben ontvangen. Het kabinet verlaagt overigens het percentage van de EIA voor 2024 van 45,5 procent naar 40 procent. Het loont dus om nog in 2023 gebruik te maken van de EIA. 

Tip: Ook voor andere onderdelen van uw aanslag 2018 geldt dat u alleen nog dit jaar een verzoek tot ambtshalve vermindering van die aanslag kunt doen, mocht u een aftrekpost zijn vergeten op te voeren. 

 

Goede timing loont bij KIA 

U wilt nog dit jaar extra investeren in bedrijfsmiddelen? Let dan op: de KIA vervalt als de totale investeringen in het jaar hoger zijn dan 353.973 euro. Dreigt het bedrag toch hoger te worden? Dan is het wellicht slim om uw investering uit te stellen tot 2024. Uw investering wordt namelijk toegerekend aan het jaar waarin u de investeringsverplichtingen (plaatsen van orders, akkoord op offerte, tekenen van een koopcontract) aangaat. Als u zelf een bedrijfsmiddel produceert, dan geldt het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.  

Is uw onderneming onderdeel van een samenwerkingsverband, zoals een vof? Dan is het belangrijk dat u bij het bepalen van de KIA kijkt naar de totale investering van de vof en naar uw buitenvennootschappelijke investeringen. En dus niet naar de investering van elke vennoot afzonderlijk. De hoogte van de KIA bepalen is nogal complex in deze situaties.  

Ben op tijd met de KIA-aanbetaling

Als u dit jaar nog investeringsverplichtingen aangaat, mag u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2023 toepassen. Hiervoor geldt wel dat u het bedrijfsmiddel al dit jaar in gebruik moet hebben genomen. Wordt het bedrijfsmiddel pas na 31 december 2023 geleverd en in gebruik genomen? Dan moet u een aanbetaling doen om de KIA nog in 2023 te kunnen claimen. Komt het bedrag van de KIA dat u voor een bedrijfsmiddel kunt claimen uit boven het bedrag dat u aan het einde van 2023 voor uw investering hebt betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het door u betaalde bedrag in 2023. De rest is aftrekbaar in 2024. Let wel: dit geldt alleen als u het bedrijfsmiddel nog niet in 2023 in gebruik hebt genomen. 

Wilt u de KIA volledig benutten in 2023? Doe dan tijdig een aanbetaling en zorg ervoor dat de totale betaling in 2023 voor de investering in het betreffende bedrijfsmiddel minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor datzelfde bedrijfsmiddel.  

 

Nieuw bedrijfsmiddel nodig? Schaf dit dan nog dit jaar aan

Alleen in 2023 is er een speciale regeling voor willekeurige afschrijving. Met deze regeling kunt u maximaal vijftig procent van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven. Het overige deel mag u op de normale manier afschrijven. Het is dus aantrekkelijk om, nu het nog kan, gebruik te maken van deze regeling. Hebt u een nieuw bedrijfsmiddel nodig? Investeer hier dan nog dit jaar in. 
 
Let wel: de speciale regeling geldt niet als u het bedrijfsmiddel ook via een andere regeling willekeurig mag afschrijven. Verder zijn onder andere gebouwen, diverse categorieën vervoersmiddelen, immateriële activa en dieren uitgesloten van deze regeling. Een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer mag u wél willekeurig afschrijven. 

 

Verreken fiscaal verlies IB-onderneming uit 2014 

Leed u in het jaar 2014 een fiscaal verlies met uw IB-onderneming? En hebt u dit verlies nog niet volledig verrekend? Zorg er dan voor dat u dit jaar niet te veel doet aan fiscaal winstuitstel. Voor zover u het verlies uit 2014 niet verrekent met winst uit 2023, is dit verlies per 1 januari 2024 namelijk niet meer verrekenbaar. U kunt beter proberen een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Een andere mogelijkheid is om geen KIA te claimen.  

 

Vraag vóór 1 december 2023 om toepassing KOR 

Is uw jaaromzet lager dan 20.000 euro (exclusief btw)? Dan kan de kleineondernemersregeling voor de btw (KOR) mogelijk interessant zijn voor u. U hoeft dan namelijk aan uw afnemers geen btw in rekening te brengen. Btw-aangiften hoeft u niet in te dienen. Pas wel op als u op korte termijn een grote investering wilt doen. Want dan kan de KOR juist nadelig voor u zijn: u kunt dan de btw op de aanschaf niet meer terugvragen. En als u de KOR aanvraagt in het tijdvak na een investering, kan het zijn dat u een groot deel van de teruggekregen omzetbelasting toch moet betalen.  
 
Geen grote investeringen in het vooruitzicht? En wilt u vanaf 1 januari 2024 gebruikmaken van de KOR? Laat dit dan nog vóór december van dit jaar aan de Belastingdienst weten. Aanmelden moet namelijk uiterlijk vier weken voor het begin van het tijdvak waarin u de KOR wilt toepassen. Vervolgens dient u in beginsel tenminste drie jaar van de KOR gebruik te maken.  
 
Kunnen uw klanten de btw aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor hen niet. Zij hebben er misschien geen voordeel bij als u deelneemt aan de vrijstelling. Hebt u enkel particuliere klanten? Dan zal de vrijstelling voor hen meestal voordelig uitpakken. 

Komt uw omzet in een jaar boven de 20.000 euro uit? Dan kunt u vanaf dat moment en de komende drie jaren niet meer meedoen met de regeling en moet u weer btw-aangiften indienen en btw in rekening brengen op uw facturen.    

 

Neem het jaar 2023 op in het middelingstijdvak

Bij middeling kijkt de Belastingdienst naar uw gemiddelde inkomsten. Het gaat om uw inkomen uit drie achtereenvolgende jaren. Over dit gemiddelde berekent de Belastingdienst hoeveel belasting u moet betalen. Is deze belasting meer dan 545 euro lager dan de betaalde belasting? Dan krijgt u het meerdere terug. Deze middelingsregeling is begin dit jaar afgeschaft. Toch kunt u het jaar 2023 opnemen in een middelingstijdvak van drie jaren. Dit kunt u volgend jaar voor het laatst doen: het laatste tijdvak waarover u kunt middelen bestaat uit de jaren 2022, 2023 en 2024. 
 
Om vervolgens de middelingsteruggaaf te krijgen, dient u een verzoek in bij de Belastingdienst. Dat kan tot 36 maanden na het moment waarop de laatste aanslag van die drie jaar onherroepelijk vaststaat. Oftewel: uiterlijk drie jaar nadat de termijn van zes weken voor bezwaar, (hoger) beroep of cassatie afgelopen is.  

 

Betaal nog dit jaar de hypotheekrente 2024

Wordt u in 2024 67 jaar en dus AOW-gerechtigd? Of valt u dat jaar door een andere reden onder een lager belastingtarief? Dan is het gunstig om nog voor het eind van 2023 de hypotheekrente voor de periode tot 1 juli 2024 te betalen. Deze rente trekt u dan af tegen een hoger tarief. Waardoor u minder belasting betaalt. Overleg wel met uw hypotheekverstrekker of vooruitbetaling van rente überhaupt wel mogelijk is. 

Voor een langere periode vooruitbetalen, bijvoorbeeld voor het gehele jaar 2024, geeft overigens geen nut. Want dan weigert de inspecteur de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2023.  

Wilt u sparren over deze tips? Laat het onze adviseurs dan weten. Neem contact op met uw adviseur van Flynth of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.  

 

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: