Optimaliseer uw vermogen in box 3

 
Optimaliseer uw vermogen in box 3
Gepubliceerd: 15-11-2023, laatst gewijzigd: 16-11-2023

Op 1 januari 2024 is de peildatum voor uw vermogen in box 3. Voor het einde van het jaar kunt u nog op verschillende zaken inspelen om uw belastingvoordeel in box 3 te verhogen.  

Kleine schulden aflossen vóór 2024  

Voordat schulden het box 3-vermogen verlagen, moeten ze een drempel overschrijden. In 2023 is deze drempel 3.400 euro per partner, in 2024 vindt wellicht een indexatie plaats. Het is daarom fiscaal voordeliger om kleine schulden zoveel mogelijk af te lossen vóór de peildatum van 1 januari 2024.  

Grote uitgaven in 2023  

Is uw vermogen zo hoog dat u box 3-heffing moet betalen? En hebt u genoeg spaargeld? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om grote privéaankopen die u eigenlijk gepland had voor 2024 nog dit jaar te doen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe meubels of een nieuwe auto. Dit soort bezittingen vallen namelijk niet onder de grondslag voor de box 3-heffing. En het spaargeld dat u besteedt aan de aankopen, telt uiteraard niet meer mee voor de grondslag. 

Let op! Voor geld op banktegoeden geldt een forfaitair rendement. Voorlopig is het forfaitair rendement voor het jaar 2023 gesteld op 0,01 procent. Het forfaitair rendement voor 2024 moet nog worden vastgesteld maar zal hoogstwaarschijnlijk wel gaan stijgen. 

Belastingaanslagen dit jaar betalen  

Om de schulden voor box 3 te berekenen, tellen belastingschulden niet mee. We raden daarom aan om een ontvangen belastingaanslag voor 1 januari 2024 te betalen. Over het bedrag dat u op de aanslag hebt betaald hoeft u dan geen box 3-heffing te betalen.  

Tip: Er zijn uitzonderingen op de regel dat een openstaande belastingschuld niet geldt als schuld in box 3. Zo mag u bijvoorbeeld nog niet betaalde erfbelasting wel als schuld aangeven in box 3. 

(Hypotheekvrije) woning verkopen? Wacht tot 2024 

Wilt u een schuldenvrije eigen woning verkopen zonder direct een nieuwe eigen woning aan te kopen? Dan kan het slim zijn om te wachten met de verkoop tot in 2024. Als u in 2023 uw woning verkoopt, telt de ontvangen verkoopsom namelijk mee in de grondslag van de vermogensrendementsheffing van het jaar 2024 (peildatum 1 januari 2024). Verkoopt u een woning na 1 januari 2024, dan betaalt u geen belasting over de koopsom in box 3.  

Hypotheek (deels) aflossen in 2023  

Het kan (fiscaal) voordeling zijn om uw eigenwoningschuld deels of geheel in 2023 af te lossen.  

Bijvoorbeeld als u over vermogen beschikt in box 3 dat u niet liquide nodig hebt en het rendement hierop lager is dan uw netto hypotheeklasten. Informeer in dat geval bij uw bank hoeveel u boetevrij af kunt lossen.  

Let op: Als u uw banktegoeden aan moet spreken om uw hypotheek af te lossen, dan geldt een laag forfaitair rendement. Het box 3-voordeel ten opzichte van het verlies aan hypotheekrenteaftrek kan dan heel beperkt zijn. 

Let op: Hebt u in 2023 geen eigenwoningschuld of een lagere eigenwoningschuld dan het eigenwoningforfait? Dan krijgt u een aftrek. Dit jaar is 16,66 procent van het verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait belast. In de komende jaren wordt telkens 3,33 procent extra van het saldo als inkomen bijgeteld. Daardoor zal in 2024 19,99 procent van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten belast worden als inkomen uit werk en woning. 

Verbouwen? Ga dit jaar de financiële verplichtingen aan 

Hebt u plannen om uw woning te verbouwen? Ga financiële verplichtingen dan aan vóór 1 januari 2024. Op deze manier hebt u een schuld waarmee de grondslag voor de heffing in box 3 wordt verlaagd (peildatum 1 januari 2024).  

Let op: Een verbouwing kan ertoe leiden dat uw woning een hogere waarde krijgt en daardoor weer meer belasting betaald moet gaan worden. 

Vragen?  

Hebt u vragen over box 3 en mogelijke belastingvoordelen die u dit jaar nog kunt behalen?  

Neem contact op met uw adviseur van Flynth. Wij staan voor u klaar. Maak hiervoor gebruik van onderstaand contactformulier.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: