Mogelijke verruiming HIR-voorwaarden in 2024

 
Mogelijke verruiming HIR-voorwaarden in 2024
Gepubliceerd: 15-11-2023, laatst gewijzigd: 16-11-2023

De overheid kan ondernemers in bepaalde omstandigheden dwingen om hun onderneming (gedeeltelijk) te staken. Een ondernemer mag in dat geval boekwinsten in een herinvesteringsreserve (HIR) onderbrengen. Binnen de huidige regelgeving moet het dan wel gaan om een herinvestering in de resterende onderneming. Vanaf 2024 wordt deze voorwaarde mogelijk verruimd.  

Staking vertragen

In het Belastingplan 2024 is voorgesteld om in 2024 een verruiming van de HIR-voorwaarde in te voeren bij een gedeeltelijke staking door overheidsingrijpen. De ondernemer mag dan ook een herinvesteringsvoornemen hebben voor een andere onderneming. Dat kan een al bestaande onderneming zijn, maar ook een nieuwe.  

Het kan dus interessant voor u zijn om een staking door overheidsingrijpen te vertragen. Zodat deze pas plaatsvindt in 2024 en u gebruik kunt maken van de verruimde voorwaarde. 

Tip: In principe hoeft de afboeking van een HIR, die is gevormd op een bedrijfsmiddel waarop men niet of over meer dan tien jaar pleegt af te schrijven, alleen te gebeuren op de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie. Deze beperking geldt niet voor zover de bedrijfsmiddelen zijn vervreemd in het kader van een staking door overheidsingrijpen. Hierbij dient u wel rekening te houden met het feit dat een HIR die gevormd is op afschrijfbare bedrijfsmiddelen niet afgeboekt kan worden op niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen. 
 
Tip:  
Vergoedingen verkregen in het kader van de stoppersregelingen in de landbouw, zoals de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-1) en de Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv en de Lbv-plus), zijn als overheidsingrijpen gekwalificeerd, ondanks dat deelname daaraan vrijwillig kan plaatsvinden. 

Vragen? 

Hebt u een vraag over de HIR of de verruimde voorwaarde? Flynth ondersteunt u graag met het beste advies. Neem contact op met uw adviseur van Flynth of maak gebruik van onderstaand contactformulier.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: