Op weg naar het nieuwe GLB

 
Op weg naar het nieuwe GLB
Gepubliceerd: 21-07-2022, laatst gewijzigd: 02-08-2022

Vanaf 1 januari 2023 start het nieuwe GLB. Dit is een enorme verandering, de regeling is immers helemaal nieuw opgezet. De regeling zal naar verwachting op 1 oktober 2022 worden gepubliceerd en definitief zijn. Na 1 oktober zullen wij u op de hoogte gaan brengen van de ins en outs van de definitieve regeling. Tot die tijd zullen we u middels korte artikelen alvast meenemen in onderdelen van de regeling.

Conditionaliteiten

De Europese regelgeving op het gebied van de verplichte maatregelen die de boeren moeten nemen om toegang te krijgen tot het nieuwe GLB, is recent versoepeld. In het licht van de huidige ontwikkelingen was dit min of meer ook wel verwacht, echter er moest op EU-nivo tot overeenstemming worden gekomen.

Twee maatregelen (GLMC 7 en 8) worden met een jaar uitgesteld. Dat betekent dat u in 2023 geen verplichting heeft om 4% van uw oppervlakte niet-productief te laten, en dat er ook niet elk jaar een ander gewas geteeld hoeft te worden. Echter de verplichtingen vanuit het 7e actieplan Nitraat blijven bestaan, zoals het om de vier jaar telen van een rustgewas op zand- en lössgronden en het telen van een vanggewas op zand- en lössgronden.

Eco-regeling

Een grote verandering in het nieuwe GLB is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt uw bedrijf bij aan vijf doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Als u de eco-activiteiten goed uitvoert, verdient u punten. U moet een minimaal aantal punten halen op deze verschillende doelen. Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instapeis voor de eco-regeling. De inspanning die u levert bepaalt of uw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt. Hiermee wordt de hoogte van de premie per hectare vastgesteld. 

Op de site van RVO vindt u informatie over de eco-activiteiten, puntensysteem en waarde per eco-activiteit. De regeling is definitief als de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan van Nederland heeft goedgekeurd. Minister Staghouwer gaf aan dat punten en waarden worden aangepast, met name voor de akkerbouw, om betere aansluiting te hebben met de praktijk.

De laatst beschikbare wijziging is dat langjarig grasland nu ook 1 punt verdient op het thema biodiversiteit, daar waar op dit thema eerst geen punten waren toegekend.

Deelnamemelding

De deelnamemelding voor het nieuwe GLB is een maand naar achteren geschoven. Nu is de planning dat u deze eerste aanvraag moet indienen tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023. Dat geldt voor alle onderdelen: Basispremie, Extra betaling voor de eerste 40 ha, Toeslag Jonge Landbouwers, Vergoeding vanuit de Eco-regeling en Subsidie voor Zeldzame landbouwhuisdieren.

Kennis om u te ondersteunen

Het is zaak om tijdig en goed van de veranderingen op de hoogte te zijn. Alleen dan kunt hier goed op inspelen en de juiste keuzes maken. De Flynth adviseurs zijn momenteel op basis van de huidige voorlopige GLB-regels de teeltplannen van klanten aan het doorrekenen en kijken waar de mogelijkheden liggen. Het blijkt dat in een aantal gevallen de uitkomst positiever is dan soms eerst gedacht. De basisvergoeding per hectare daalt, maar door het kunnen toevoegen van oppervlakten die eerder niet werden ingetekend, groeit het areaal ook een beetje. Denk hierbij aan sloten en randen langs sloten, maar ook aan houtwallen, bomenrijen en hagen. Deze elementen dragen bij aan de oppervlakte, maar ook aan de punten. 

Doordat we er al praktisch mee aan de slag zijn, kunnen we voor u toch al behoorlijk wat ondersteuning bieden zodat u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden om de komende wijzigingen. Zo kunt u later straks met een gerust hart uw deelnamemelding bij RVO (laten) indienen. Uw agro- adviseur staat voor u klaar om u hier nu al op voor te bereiden

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: