Ontdek belangrijke aandachtspunten van het nieuwe GLB

 
Ontdek belangrijke aandachtspunten van het nieuwe GLB
Gepubliceerd: 31-08-2023, laatst gewijzigd: 05-03-2024

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) brengt veel nieuwe begrippen en wijzigingen met zich mee, soms op het laatste moment. Kortom, voor iedereen een uitdaging en opletten geblazen. In dit artikel leest u met welke aandachtspunten u rekening kunt houden.

Bedrijfsoverdracht

De definitieve aanvraag van de GLB-subsidies doet u van 15 oktober tot en met 30 november 2023. In geval van een recente bedrijfsoverdracht zijn de GLB-gegevens mogelijk nog niet bij het overnemende bedrijf bekend. Meestal betreft dit een overdracht met fiscaal terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. De exacte procedure voor het melden van dergelijke overdrachten is momenteel nog onduidelijk.  Voor nu is ons advies om in ieder geval de KVK-inschrijving van de overdragende partij (die de Gecombineerde Opgave (GO) heeft gedaan in het afgelopen voorjaar) te laten voortduren tot na 30 november 2023.

Controles

Momenteel worden verschillende agrarische ondernemers op de hoogte gesteld van recente controles. Met satellietbeelden wordt dan bijvoorbeeld uw grond bekeken. Als dit bij u het geval is, krijgt u mogelijk bericht dat er op grond van die beelden sprake is van een afwijking op een bepaald perceel. In een aantal gevallen wordt u verzocht om binnen veertien dagen te reageren. 

Hebt u dit bericht gekregen? Dan is het van belang om hier opvolging aan te geven. Anders loopt u het risico op mogelijke kortingen tot maximaal 100 procent van de toeslag. In andere gevallen geldt dat de benodigde maatregel – zoals beweiden of maaien - nog niet is geconstateerd en dat dit vóór 1 oktober 2023 moet plaatsvinden. In dat geval hoeft u niet te reageren. Als u een brief hebt ontvangen, dan wordt daarin beschreven wat er precies van u wordt verwacht. 

Vanggewas kiezen

Het is verplicht om op zand- en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas te zaaien en deze tot 1 februari van het jaar erop te laten staan. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot geleidelijk oplopende kortingen op de stikstofgebruiksnormen op bedrijfsniveau voor het daaropvolgende jaar. Deze verplichting om een vanggewas te telen geldt niet indien er een wintergewas op uw perceel wordt verbouwd.

Om de eco-maatregel groenbedekking in 2024 te kunnen benutten moet u een vanggewas kiezen dat voorkomt in de gewaslijst van deze eco-maatregel. Dit gekozen vanggewas moet blijven staan tot 1 maart. Uw grond moet voor ten minste 80 procent bedekt zijn met een gewas. Let wel op: de RVO geeft namelijk aan dat een vanggewas dat in de lijst staat maar in de komende winter afvriest, niet voldoet aan de voorwaarden voor groenbedekking in 2024.

Melden bij RVO

Het is belangrijk dat u bepaalde genomen maatregelen binnen één dag doorgeeft aan de RVO. Het is op dit moment echter nog niet bekend op welke manier. De maatregelen waarvoor dit geldt zijn:

  • Het telen van een wintergewas
  • De inzaaidatum van het vanggewas
  • Vanaf 1 november oogsten van suiker- of voederbieten
  • Het te vroeg vernietigen van een vang- of wintergewas (respectievelijk vóór 1 februari of 15 mei)

Verplichting grondbedekking 

Tussen 1 augustus en 30 november is het op kleigronden verplicht om 80 procent van uw bouwland acht weken bedekt te houden met een gewas of gewasresten. Dit hoeft geen aansluitende periode te zijn.

Wij staan u bij

We kunnen ons voorstellen dat al deze wijzigingen nogal wat vragen oproepen. Hebt u vragen over het GLB? Of over een specifiek aandachtspunt binnen het GLB? Neem dan contact op via onderstaand formulier. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: