Ondersteuning van mkb innovaties voor een duurzame toekomst

 
Gepubliceerd: 15-09-2022, laatst gewijzigd: 02-03-2023

Als ondernemer denk je na over de rol impact van jouw product of dienst in de toekomst. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en welke kansen en bedreigingen zijn er, blijft er een goede businesscase. Om goed voorbereid te zijn op een duurzame wereld van morgen is vaak innovatie onontbeerlijk.

Innoveren is een must

Innoveren is een vaak stimulerend proces dat een boost geeft aan jouw bedrijfsactiviteiten, maar kost aan de andere kant veel geld en inzet om tot nieuwe marktkansen te komen, waarbij niet ieder initiatief tot een nieuwe marktkans en een succesvol product zal leiden. Dit gebruik aan mensen en financiële middelen is vaak een reden om een innovatietraject relatief sober in te richten.

Uw innovatieproject beter opgepakt


De overheid wil echter dat het mkb innoveert, zodat u de kansen pakt in de wereld van morgen. Zij heeft voor de komende periode weer de nodige programma’s en subsidies opengesteld. Subsidie maakt het voor u mogelijk om het innovatietraject dat u ingedachte heeft, groter en beter uit te voeren zodat u kansrijker bent ook daadwerkelijk het product van morgen op de markt te brengen. Laat de Overheid maar meebetalen aan het product van de toekomst.

Extra mogelijkheden in Noord-Nederland

Op dit moment bijvoorbeeld start in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) het programma EFRO-NNL. Er is 108 miljoen euro aan EFRO-subsidie beschikbaar voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er subsidies vanuit het Rijk en de provincies. Juist nu aan het begin van zo’n programma zijn er grote kansen voor extra ondersteuning. Noord-Nederland zet vooral in op een slimmere, groenere en innovatieve regio en richt zich daarbij op een viertal transities:

  • Van een lineaire naar een circulaire economie;
  • Van fossiele naar hernieuwbare energie;
  • Van zorg naar duurzame gezondheid;
  • Van analoog naar digitaal.

Door nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en gebruikers kunnen relevante innovaties tot stand komen.

Extra mogelijkheden in Oost Nederland

Op dit moment bijvoorbeeld start in Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) het programma EFRO Oost. In dit programma wordt er tot 2027 217 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het bedrijfsleven. Juist nu aan het begin van zo’n programma zijn er grote kansen voor extra ondersteuning. Oost Nederland zet vooral in op de combinaties van de expertises Food, Health en techniek. Voorbeelden zijn de landbouw- en eiwittransitie, meer gepersonaliseerde zorg en schone, duurzame materialen voor een circulaire economie. Daarnaast richt het programma zich specifiek op slimme oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie en slimme energiesystemen en -netwerken

Extra mogelijkheden in Zuid-Nederland

Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) zet zich in voor vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.
Voorbeelden zijn ondersteuning van living labs en demonstratieprojecten waarbij bedrijven, kennisinstelling en het maatschappelijk middenveld samenwerken. Met als doel doorontwikkeling van innovaties in mkb en doorontwikkeling van vernieuwende waardenketens van interregionale en internationale bedrijven. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’.

Ook ondernemingen die (samen-)werken aan innovaties en daarmee bijdragen aan hernieuwbare energieproductie, slimme energiesystemen, energienetwerken en energieopslag kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling.

Flynth ondersteunt

Wit u concreet met een innovatie aan de slag of loopt er al een dergelijk traject en wilt u nadenken over versnelling of uitbreiding. Neemt u gerust contact op met Flynth. Flynth heeft op meerdere terreinen adviseurs en kan ook begeleiden naar de juiste ondersteuning.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: