Nieuws

Minderjarige werknemer aannemen? Hier kunt u op letten

Gepubliceerd: 03-04-2018, laatst gewijzigd: 03-04-2018

Wilt u een werknemer in dienst nemen die jonger dan 18 jaar is? Kan deze zelfstandig een arbeidsovereenkomst afsluiten?

Allereerst is het belangrijk dat u onderscheid maakt in de leeftijd van uw werknemers. Minderjarigen worden namelijk in 2 groepen ingedeeld:

1. 16 jaar of ouder

Deze werknemers mogen zelfstandig een arbeidsovereenkomst sluiten. Zonder tussenkomst van de ouders. De ouders kunnen hier geen bezwaar tegen maken.

Bij deze werknemers kunt u geen concurrentiebeding opnemen in het contract. Doet u dit toch? Dan is deze ongeldig. Het concurrentiebeding wordt ook niet ineens geldig als de werknemer meerderjarig wordt, zelfs niet als hij dan uitdrukkelijk instemt met voortzetting van de arbeidsovereenkomst onder gelijkblijvende condities.

Pas als de werknemer 18 jaar is, kan een concurrentiebeding met de werknemer worden aangegaan bij een nieuw contract.

2. Jonger dan 16 jaar

Is uw (aankomende) werknemer jonger dan 16 jaar? Dan heeft u schriftelijke of mondelinge toestemming nodig van de ouders. Vaak wordt gevraagd om de arbeidsovereenkomst ook door hen te laten ondertekenen.

Hebben de ouders geen toestemming gegeven? Dan kunnen zij gedurende de eerste 4 weken van het dienstverband, de arbeidsovereenkomst ‘vernietigen’.

Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst niet langer bestaat. Meestal zullen de ouders een brief aan u als werkgever schrijven. U moet dan alsnog het salaris over de gewerkte periode betalen aan uw werknemer.

Werkt uw werknemer al langer dan 4 weken bij u? Dan wordt hij geacht toestemming te hebben gekregen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 350
Hank Adriaans Directeur HR Services bij Flynth Hank Adriaans

Hank.Adriaans@Flynth.nl