Landschapselementen: intekenen of niet?

 
Landschapselementen: intekenen of niet?
Gepubliceerd: 24-04-2023, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Sloten, slootkanten, heggen, hagen en andere landschapselementen. Het intekenen hiervan is nieuw in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023. Maar is dit verplicht? En wat is het verstandigst in uw situatie? U leest er meer over in dit artikel. 

Intekenen percelen en landschapselementen 

Een voorwaarde voor het intekenen van percelen is de ‘beschikkingsmacht’. U tekent alleen percelen in die in gebruik zijn. Degene die de grond intekent, claimt het subsidiabel areaal én de mestplaatsingsruimte op het betreffende perceel. Diegene krijgt de opbrengsten van het perceel, maar draagt ook de lasten en risico’s. Dit geldt ook voor landschapselementen. Tekent u deze in? Dan moet u ook het beheer hierover hebben. 

Positieve bijdrage 

Het intekenen van landschapselementen is nieuw in het GLB vanaf 2023. Deze elementen worden gezien als subsidiabel areaal. Elke hectare elementen levert een extra bedrag op aan basispremie van 220 euro. Als uw bedrijf deelneemt aan de eco-regeling kunt u daar de eco-premie van 60 tot 200 euro bovenop verzamelen. In dat opzicht is het dus interessant om die elementen mee te nemen in de Gecombineerde Opgave (GO).  

Een plezierige bijkomstigheid is dat deze elementen bijdragen of zelfs volledig invulling kunnen geven aan GLMC 8: ‘de vier-procent-eis voor niet-productief areaal. Zo slaat u twee vliegen in één klap, namelijk: extra areaal én voldoen aan de conditionaliteit. 

Kanttekeningen landschapselementen 

Houd er wel rekening mee dat het intekenen van landschapselementen een tijdrovende klus is. En dat in een periode dat u toch al veel nieuwe regelgeving moet doornemen en de puzzel om de eco-premie te behalen moet bekijken. Wacht niet tot de deadline van de GO nadert.     

(Deels) achterwege laten 

Er zijn ook redenen om bepaalde landschapselementen, zoals sloten, níet in te vullen. Bijvoorbeeld: 

  • In 2023 is vier procent niet-productief areaal voor alle bedrijven vrijgesteld. Hierdoor is het niet nodig om aan de conditionaliteit te voldoen. Als binnen de eco-regeling de eco-activiteiten ‘groene braak’ of ‘bufferstroken’ worden ingezet, kan het wel nuttig zijn om niet-productief areaal hierbij in te tekenen. 
  • Het toevoegen van landschapselementen, bovenop het areaal gewaspercelen, zorgt ervoor dat de drempelwaarde per eco-doel - evenals de drempelwaarde voor de niveaus brons, zilver en goud - verder verhoogt. Het aantal te behalen punten komt daarmee hoger te liggen, wat het mogelijk onhaalbaar maakt om aan de doelen en/of minimale waarde te voldoen.  
  • Stel u hebt 50 hectare grond waarmee precies 5.000 euro aan waarde is behaald om niveau zilver te behalen. U voegt daar nog slechts 0,50 hectare sloten aan toe, dan valt het bedrijf terug naar niveau brons, waarmee de eco-premie daalt van 5.000 naar 3.030 euro. Samengevat levert deze handeling dus 110 euro basispremie méér op maar kost het 1.970 euro aan eco-premie. 
  • Tot slot bespaart het (gedeeltelijk) niet intekenen van landschapselementen u ook een hoop tijd. 

Let hierbij wel op of het correct is om het intekenen van een landschapselement achterwege te laten. Overleg dit dan ook met uw Flynth-adviseur. 

GLB en sloten, hoe zit het? Lees meer over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot dit landschapselement. 

Maak een goede afweging 

Kortom, maak de juist afwegingen bij het intekenen van landschapselementen. Wilt u sparren over wat voor u en uw bedrijf het verstandigst is? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of vul onderstaand contactformulier in. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: