In zes stappen naar monomestvergisting op uw bedrijf

 
In zes stappen naar monomestvergisting op uw bedrijf
Gepubliceerd: 13-05-2024, laatst gewijzigd: 23-05-2024

Het streven naar duurzaamheid is een belangrijke pijler in de moderne agrarische sector. Voor u als agrarisch ondernemer biedt monomestvergisting mogelijk een veelbelovende kans. Het draagt bij aan het verminderen van de milieubelasting én kan aanzienlijke financiële voordelen opleveren. Ontdek hoe u monomestvergisting verzorgt op uw bedrijf. Monomestvergisting wordt gestimuleerd door het verstrekken van SDE++-subsidie.  

Stap 1. Uw ambities en wensen in kaart 

Om te bepalen of monomestvergisting passend is voor uw bedrijf, is het belangrijk dat u uw ambities en wensen in kaart brengt. Waar staat u nu en waar wilt u naartoe? Wilt u bijvoorbeeld uw bedrijf verduurzamen, kosten besparen of voldoen aan specifieke regelgeving? Door uw doelen helder te definiëren, kunt u beter bepalen of monomestvergisting een geschikte oplossing is. Hierover kunt u ook sparren met uw adviseur van Flynth.  

Stap 2. Extra verdienmodel 

Naast het feit dat een monomestvergister bijdraagt aan het behalen van milieudoelstellingen, dient het mogelijk als extra verdienmodel voor uw bedrijf. Het beoordelen van de financiële levensvatbaarheid van monomestvergisting vereist een gedegen rendementsberekening. Enkele belangrijke factoren: 
 

  1. Investeringen: de initiële investeringskosten omvatten de bouw van een vergister, gasopwerkingsapparatuur of WKK en eventueel aanpassingen aan uw bestaande infrastructuur. Soms moet de stal ook worden aangepast om dagontmesting mogelijk te maken. Deze kosten zet u af tegen de verwachte opbrengsten van het systeem. 

  1. Operationele kosten: dit omvat onderhoudskosten, arbeidskosten en kosten voor de toevoer van mest. Efficiënt beheer van het vergistingssysteem is cruciaal om operationele kosten laag te houden. 

  1. Opbrengsten: dit omvat inkomsten uit de verkoop van elektriciteit of biogas, warmte en eventueel digestaat. Daarnaast kunnen subsidies en belastingvoordelen uw rendement verder verhogen. Denk aan de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++-regeling). 

  1. Terugverdientijd: door de initiële investeringen te delen door de verwachte jaarlijkse opbrengsten, kan de terugverdientijd van het systeem worden berekend. Een kortere terugverdientijd maakt de investering aantrekkelijker. 
     

In Nederland worden steeds meer clusters opgericht van veehouders die gezamenlijk biogas uit monomestvergisting opwerken tot groen gas. Samenwerken binnen een cluster biedt voordelen op het gebied van kostenbesparing en efficiëntie. U kunt de kosten van een monomestvergister namelijk verdelen onder de partijen binnen dit cluster. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken welke aanpak het beste bij uw bedrijf en uw omgeving past. 

Stap 3. Mogelijkheden op uw bedrijf 

Voor het verkrijgen van de subsidie is het een vereiste dat u alle benodigde toestemmingen hebt. Onderzoek daarom eerst of het vergisten van mest is toegestaan op grond van het Omgevingsplan. Dit verschilt per gemeente en locatie. Het is ook essentieel om de mogelijkheden en beperkingen van uw bedrijf te evalueren, zoals de beschikbare ruimte en de samenstelling van uw mest. 

Stap 4. Capaciteit en type mestvergisting  

Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en mestproductie, kiest u het juiste type en de juiste capaciteit van het mestvergistingssysteem. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen. Zo vindt vergisting bijvoorbeeld op verschillende temperaturen plaats. Bij vergisting met een lage temperatuur wekt u minder biogas op, maar rekent u op een stabiel proces. Vergisting op een hoge temperatuur is daarentegen een instabieler proces, maar levert wel meer biogas op. Zorgvuldig onderzoek is daarom essentieel voordat u een beslissing neemt. 

Stap 5. Benodigde vergunningen 

Voor melkveehouderijbedrijven met minder dan tweehonderd melkkoeien volstaat een melding voor de milieubelastende activiteit (mba) voor monovergisters met een verwerkingscapaciteit tot 25.000 m3 per jaar, wat het proces vereenvoudigt. Voor andere veehouderijbedrijven moet een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit worden aangevraagd. Voor de vergistingssilo die niet ten behoeve is van de agrarische bedrijfsvoering, is een omgevingsvergunning-bouwen nodig. Het is van belang om alle noodzakelijke vergunningen tijdig aan te vragen om vertragingen in het project te voorkomen. 

Leidt uw project tot een toename van stikstofdepositie? Dan is er mogelijk een vergunningplicht voor de Natura 2000-activiteit van toepassing op uw bedrijf. Bij vergisting in een gesloten installatie waarbij geen relevante hoeveelheid stikstof vrijkomt, geldt deze vergunningplicht niet. Mocht er toch stikstofemissie plaatsvinden, zoals bij verbranding van biogas, overweeg dan of door middel van intern of extern salderen een toename van stikstofdepositie vermeden kan worden. Overleg hierover met uw adviseur van Flynth. 

Stap 6. SDE++-regeling 

Als u aan alle voorwaarden voldoet, komt u wellicht in aanmerking voor de SDE++-regeling. Deze regeling biedt mogelijk aanzienlijke financiële steun voor uw monomestvergistingsproject. U kunt de SDE++-regeling aanvragen van 10 september tot en met 7 oktober 2024. Zorg ervoor dat u op tijd begint met het regelen van alle vergunningen en documenten die nodig zijn voor een succesvolle SDE-aanvraag, aangezien dit proces een hoop tijd in beslag kan nemen.  

Wij staan u bij 

Wilt u meer weten over monomestvergisting of de SDE++-regeling? Of wilt u direct aan de slag met uw aanvraag? Vanuit Flynth en Rombou ondersteunen we u hier graag bij. Neem hiervoor contact op met uw adviseur of maak gebruik van onderstaand formulier. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: