Nieuws

Hoe zit het fiscaal: uw woning ‘goedkoper’ verkopen

Gepubliceerd: 17-03-2016, laatst gewijzigd: 20-02-2020

Verkoopt u uw woning voor een lagere prijs dan de waarde economisch verkeer? Dan kan er sprake zijn van een (belaste) schenking. Als de koper een willekeurige derde is, ziet de Belastingdienst dit niet snel zo. Maar bij transacties tussen familieleden vermoedt de Belastingdienst sneller een bevoordelingsbedoeling.

Wanneer is de verkoop van een woning deels een schenking? Om een schenking aan te nemen, voldoet u aan drie voorwaarden:

  • u wordt verarmd
  • uw wederpartij wordt verrijkt
  • er is een bevoordelingsbedoeling

Voor bepaalde vermogensbestanddelen (waaronder de woning) geldt in de Successiewet (Sw) een bijzonder waarderingsvoorschrift. Voor het bepalen van de omvang van de schenking gaat de Sw daarom uit van de WOZ-waarde.

Een voorbeeld

U verkoopt uw woning voor 200.000 euro. De waarde in het economisch verkeer (getaxeerde waarde) is 230.000 euro. De WOZ-waarde is 250.000 euro.

  • Stap 1: is er sprake van een schenking?

Niet bij elke verkoop voor een lagere prijs dan de getaxeerde waarde is er sprake van een schenking. Uw huis staat misschien al heel lang te koop of u zit met twee woningen en bent bereid om genoegen te nemen met een lagere koopprijs. In beide situaties ontbreekt een bevoordelingsbedoeling en is er dus geen sprake van een schenking.

  • Stap 2: als er sprake is van een schenking, hoe groot is deze dan?

Is de schenking 30.000 euro (het verschil tussen de getaxeerde waarde en de verkoopprijs) of 50.000 euro (het verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopprijs)? Voor de schenkbelasting is de waarde van de woning de WOZ-waarde. Dus over de 50.000 euro wordt schenkbelasting geheven.

Casus Hoge Raad

Wilt u uw woning aan uw kind verkopen voor een lager bedrag dan de waarde economisch verkeer? Dan gebeurt dat in de praktijk meestal door de woning te verkopen voor de getaxeerde waarde waarna (een deel van) de koopprijs direct wordt kwijtgescholden. De Hoge Raad beantwoordde onlangs de vraag of ook in deze situatie moest worden uitgegaan van de WOZ-waarde.

Volgens de Belastingdienst staat deze handelswijze gelijk aan verkoop van de woning voor een lagere waarde. In hun visie schenkt u op deze manier een deel van de woning en geldt daarom de WOZ-waarde. Gelukkig voor belanghebbende heeft de Hoge Raad een andere mening. De verkoop is geen schenking omdat er geen sprake is van verarming bij de schenker of verrijking bij de koper. De laatste heeft immers een marktconforme prijs betaald voor de woning.

De kwijtschelding (van een deel) van de koopprijs is logischerwijs wel een schenking. Hiervoor geldt echter geen bijzonder waarderingsvoorschrift zodat die schenking voor de waarde in het economisch verkeer in aanmerking moet worden genomen, aldus de Hoge Raad. Dat betekent dat alleen over het kwijtgescholden bedrag schenkbelasting hoeft te worden betaald. Wanneer de WOZ-waarde hoger is dan de getaxeerde waarde, is het dus voordeliger om de woning voor een markt conforme prijs te verkopen en een gedeelte van de koopprijs kwijt te schelden dan om de woning direct voor het lagere bedrag te verkopen.
Voor zover er sprake is van samenloop van schenkbelasting en overdrachtsbelasting kan ook dan nog gebruik worden gemaakt van de samenloopregeling.

Let op: heeft u een te hoge aanslag schenkbelasting ontvangen en staat deze aanslag nog niet onherroepelijk vast? Maak dan tijdig bezwaar.

Meer informatie

Heeft u andere vragen over schenkingen? Onze juridisch adviseurs helpen u graag. Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail juridisch@flynth.nl of telefoonnummer 088 – 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Michiel Hoogkamer Vakdirecteur bij Flynth Michiel Hoogkamer

Michiel.Hoogkamer@flynth.nl