Hoe snel verdient u uw geïnvesteerde fosfaatrechten terug?

 
Hoe snel verdient u uw geïnvesteerde fosfaatrechten terug?
Gepubliceerd: 23-07-2020, laatst gewijzigd: 14-06-2022

Bij een investering in fosfaatrechten, is het zaak om na te gaan wat hiermee wordt verdiend. Een kortere terugverdientijd, betekent minder risico. Mede van belang als we bedenken dat Commissie Remkes het kabinet heeft geadviseerd om een “afrekenbare stoffenbalans” in te voeren. Dit is een soort “Minas 2.0”, waarbij het stelsel fosfaatrechten naar verluid weer zou kunnen worden afgeschaft!

Saldo

Voor de terugverdientijd is het saldo van de opbrengsten minus de toegerekende kosten voor melkproductie bepalend. Bij de opbrengsten gaat het om het melkgeld en de opbrengst via uitstoot vee. Hier moeten de kosten vanaf die zijn toe te rekenen aan het vee (kosten voor voer, veearts, fok- en controle, strooisel, mestafzet) en de kosten voor de teelt (kosten voor bemesting, zaaizaad en gewasbescherming. Voorbeeld: opbrengst melkgeld bijvoorbeeld 33 cent + opbrengst uitstoot vee 2 cent, maakt totale opbrengsten 35 cent per kg melk. Bij een totaal aan toegerekende kosten van bijvoorbeeld 15 cent, resteert een saldo van 20 cent per kg melk. Bij een melkproductieniveau van 9.000 kg is het saldo dan € 1.800,- per koe per jaar. 

In de praktijk zien we saldo’s variëren van 10 cent tot boven de 25 cent per kilogram melk, omgerekend tussen € 600,-  en € 2.600,- per koe, dus nogal een verschil!  Intensieve bedrijven moeten bij uitbreiding rekening houden met (extra) kosten voor aankoop van ruwvoer en kosten voor mestafzet. Bij een hoger saldo wordt de investering in fosfaatrechten sneller terugverdiend. Hoe is het saldo op uw bedrijf? 

Terugverdientijd

In de tabel 1 is een overzicht gegeven van de investering in fosfaatrechten bij verschillende melkproductieniveau’s. Uitgangspunt is een jongveebezetting van 60% en een marktprijs voor fosfaatrechten van € 140,- per kg. Met het saldo van opbrengsten minus directe kosten moet de investering in fosfaatrechten worden terugverdiend. In de tabel is de berekende terugverdientijd weergegeven bij verschillende melkproductieniveau’s en saldo’s per kg melk. Let op: hierbij is een eventuele rentelast buiten beschouwing gelaten.  De terugverdientijd varieert tussen ruim 3 jaar en 10 jaar, afhankelijk van melkproductieniveau en saldo. 

 

Vergelijking

Bedrijf A: Heeft een melkproductieniveau van 7.000 kg melk. De investering in fosfaatrechten is € 6.608,- per koe inclusief jongvee. Per geïnvesteerde kg fosfaatrecht wordt 148 kg melk geproduceerd. Bij een saldo van 10 cent duurt het 9,4 jaar om de investering terug te verdienen.  

Bedrijf B: Heeft een melkproductieniveau van 9.500 kg melk. De investering in fosfaatrechten is € 7.616,- per koe inclusief jongvee. Per geïnvesteerde kg fosfaatrecht wordt 175 kg melk geproduceerd. Bij een saldo van 20 cent kan de investering in 4 jaar worden terugverdiend. Let op: hierbij is een eventuele rentelast nog buiten beschouwing gelaten. 

Advies

  • Bepaal wat u voor uw bedrijfssituatie een verantwoorde terugverdientijd vindt.
  • Bepaald de hoogte van het saldo opbrengsten minus toegerekende kosten op uw bedrijf. 
  • Beoordeel uw eventuele extra kosten bij uitbreiding.
  • Ga na of de fosfaatrechten uit eigen middelen kunnen worden betaald of dat bijkomende financieringslasten ontstaan.
  • Is er een andere optie, via een samenwerkingsvorm voor fosfaatrechten, met een afbouwende of stoppende melkveehouder?

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: