Het nieuwe huwelijksgoederenrecht

 
Gepubliceerd: 23-03-2018, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Per 1 januari 2018 is er een nieuwe wet in werking getreden die in de plaats komt van de wettelijke gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen geldt daarbij als basisstelsel.

Belangrijkste wijzigingen regeling huwelijksgoederenrecht

  1. Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen maken geen deel meer uit van de wettelijke gemeenschap van goederen.
  2. Goederen en schulden die echtgenoten al bij het aangaan van het huwelijk hadden, vallen buiten de huwelijksgoederengemeenschap, tenzij het gemeenschappelijke goederen of schulden betreffen. Als echtgenoten echter vóór het huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd zijn tot een gemeenschappelijk goed, dan worden zij door het huwelijk ieder voor 50% gerechtigd.
  3. Als een onderneming buiten de gemeenschap valt - en dus ook de inkomsten uit deze onderneming - dan wordt een redelijke vergoeding voor de verrichte arbeid door de ondernemer aan de gemeenschap toegerekend. Op deze wijze draagt de ondernemer toch bij aan de kosten van de huishouding.

Algehele gemeenschap via notaris

Indien u wilt trouwen en niets regelt, is er dus sprake van een beperkte gemeenschap. Indien het uw wens is dat alles gemeenschappelijk wordt, kunt u kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Dat moet door de nieuwe wetgeving worden geregeld via de notaris. Er is een wetsvoorstel (dus nog geen wet!) ingediend dat aanstaande echtgenoten tot één werkdag vóór het huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente kunnen kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen.

Uitsluitingsclausule bij schenkingen en erfenis

Voordat u daarvoor kiest, is het van belang u daarover goed te laten adviseren! Indien u vervolgens kiest voor de algehele gemeenschap van goederen en wél wenst dat schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen van ieder persoonlijk blijven, dient bij de schenking en/of in de testamenten een uitsluitingsclausule te zijn opgenomen.

Bedrijfsvermogen

Indien u in een maatschap met bijvoorbeeld ouders het bedrijf exploiteert en gaat trouwen, blijft het vermogensaandeel in het bedrijf van dat moment weliswaar buiten de gemeenschap. Let echter op: om te voorkomen dat bedrijfsvermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd of wordt verkregen toch in de gemeenschap gaat vallen, is het van belang huwelijksvoorwaarden te laten opstellen.

Akte huwelijkse voorwaarden noodzakelijk

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat wanneer sprake is van een onderneming ook na de inwerkingtreding van de beperkte gemeenschap van goederen het opmaken van een akte huwelijksvoorwaarden noodzakelijk is. In alle situaties zijn natuurlijk ook testamenten van belang. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: