Nieuws

Fosfaatbank

Fosfaatbank
Gepubliceerd: 14-02-2022, laatst gewijzigd: 16-02-2022

Al bij de introductie van de fosfaatrechten is de fosfaatbank aangekondigd. Voorwaarde voor openstelling is, dat het aantal fosfaatrechten in Nederland onder het plafond ligt. De minister geeft in een Kamerbrief aan, dat de fosfaatbank naar verwachting in 2022 wordt opengesteld. De verkregen ontheffing gaat vervolgens in op 1 januari 2023. 

Ontheffing 

Vanuit de fosfaatbank krijgen bedrijven een ontheffing om meer fosfaat te produceren dan het aantal fosfaatrechten van het bedrijf. Het gaat om een ontheffing voor 5 jaar. Deze ontheffing is bedoeld voor groei en niet om hiermee de reeds aanwezige fosfaatrechten te verkopen. 

Grondgebonden bedrijven kunnen de ontheffing aanvragen. De definitie van een grondgebondenbedrijf is nog niet precies bekend.  

Jonge landbouwers 

Een jonge landbouwer heeft twee keer zoveel kans op een toekenning. Dit gebeurt via een ‘dubbel’ lot. Wat precies onder een jonge landbouwer wordt verstaan, is nog niet bekend. Mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de definitie in het GLB (leeftijd tot 41 jaar) . 

Overige criteria 

Minister Staghouwer heeft op basis van Kamervragen verkend of een beperking van de doelgroep mogelijk is. Bijvoorbeeld alleen voor biologische bedrijven of bedrijven die aan bepaalde ‘bovenwettelijke milieudoelstellingen voldoen. De minister vindt dit niet wenselijk, omdat de regeling is bedoeld om alle bedrijven te stimuleren om grondgebonden te worden. Door een verdere aanscherping van de doelgroep vallen ‘reguliere’ bedrijven buiten de boot. Daarom ziet de minister hiervan af.  

Het is niet bekend of de aangevraagde ontheffing op één of andere manier wordt gemaximeerd per bedrijf. Daarnaast is er nog geen enkele duidelijkheid hoe groot de fosfaatbank zal worden.  

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Marco Groot Bedrijfsadviseur bij Flynth Marco Groot