Financiering; het begint met een succesvolle aanvraag

 
Gepubliceerd: 07-08-2018, laatst gewijzigd: 20-09-2023

Een plan voor bijvoorbeeld nieuwbouw, bedrijfsgroei of overname zorgt vaak voor een aanvullende kapitaalsbehoefte. Ondanks alternatieve financieringsvormen gaat u met uw financieringsaanvraag meestal naar de bank. Veel gehoorde opmerking is dat de bank vandaag de dag bijna geen aanvragen meer goedkeurt. In de praktijk zien we dat goed onderbouwde plannen nog steeds worden gefinancierd. Dit begint met een succesvolle aanvraag. Het is net slootje springen. Hoe ver reikt uw polsstok? Het is voornamelijk een kwestie van droge voeten houden. En zoals voor veel dingen geldt ‘de eerste klap is een daalder waard’, dus bereidt u goed voor.

Durft u over de sloot te springen?

Bedrijfsontwikkeling en de financiering hiervan kunt u vergelijken met ‘slootje springen’. De kostprijs op uw bedrijf en de regelgeving bepalen de breedte van uw sloot. De vraag is dan hoe hoever u kunt komen met uw polsstok, want u wilt natuurlijk droog overkomen. We zijn opgegroeid in een tijd waarin de waardevastheid van grond de basis vormde voor een financiering. Vandaag de dag zijn rendement op de exploitatie en de ruimte om tegenvallers op te vallen belangrijker.

Prijsrisico’s en bufferruimte

De lange termijn vooruitzichten voor de zuivel laten ruimte zien voor enige groei. In toekomstprognoses wordt inmiddels gerekend met een melkprijs van 36 cent. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn om prijsschommelingen op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld door afdekking van prijsrisico’s of het opbouwen van bufferruimte in goede jaren. Eerder onderzoek van Flynth toont dat melkveehouders bij een melkprijs van 30 cent gemiddeld een periode van 2,8 jaar kunnen overbruggen. Een goede financieringsaanvraag toont dit voor uw bedrijfssituatie. 

Veel verschil in kritieke opbrengstprijs

Flynth ziet bij de gemiddelde melkveehouderij een  kritieke opbrengstprijs voor de melkvan 38 cent. Dit betekent dat de gemiddelde melkveehouders minimaal 38 cent per kg melk moeten ontvangen om alle rekeningen te kunnen betalen. Voorts heeft 2/3 van de Flynth-melkveehouders een kritieke opbrengstprijs van 36 cent. De vaste kosten en uitgaven vormen met 62% het grootste aandeel. Uw keuzes en investeringen hebben groot effect op uw vaste kosten.

Rendement versus financieringslasten

Het rendement per hectare staat soms niet in verhouding tot de financieringslasten die u over de grond betaalt. Een waardestijging van de grond kunt u de bakker en bank niet van betalen. En dat is nu net waar het de bank omgaat. Een alternatief - bijvoorbeeld financiering via erfpacht - verdient soms serieuze aandacht. In hoeverre heeft u inzicht in het rendement van de extra koe die u wilt melken ten opzichte van de bijbehorende financieringslasten voor investering in fosfaatrechten? Wij zien terugverdientijden tussen de vier en bijna 20 jaar.

Track record resultaten

In hoeverre zijn er mogelijkheden om uw exploitatie te verbeteren? Misschien kan het rendement van uw grasland omhoog, kunt u besparen op voerkosten of kan er meer uit de veestapel worden gehaald. Is er sprake van goede of sterk verbeterde bedrijfsresultaten? Maak dan uw track record inzichtelijk. De bank wil zien wat u heeft gepresteerd. Dat gaat verder dan alleen cijfers. Laat ook zien hoe u het bedrijf heeft laten ontwikkelen tot wat het nu is. En dus hoe u uw voeten al die tijd droog heeft kunnen houden.

Meer weten?

We zetten onze ervaring ook graag voor u in. Vragen of advies over bedrijfsontwikkeling of financiering? Wilt u sparren met een adviseur? Neem vrijblijvend contact met ons.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: