Een beter verdienmodel voor de melkveehouderij

 
Een beter verdienmodel voor de melkveehouderij
Gepubliceerd: 24-04-2023, laatst gewijzigd: 09-05-2023

De afgelopen Provinciale Statenverkiezingen hebben een flinke politieke aardverschuiving teweeggebracht. Dit roept de vraag op: wat kunnen we de komende tijd in de melkveehouderij verwachten? 

Minder dan 25 procent voor de boer 

Het verdienmodel is een thema dat vaak terugkomt. Wageningen Economic Research (WER) onderzocht de verdeling van verdiensten in de agroketens. Daaruit blijkt dat in de grondgebonden veehouderij - met name de melkveehouderij - nog geen kwart van de verdiensten bij de boer terechtkomt. 18 procent komt namelijk terecht bij verwerkende bedrijven. Vervolgens belandt 13 procent bij distributie en 46 procent bij toeleverende bedrijven. Op dit gebied kan de melkveehouderij wellicht nog wat leren van de tuinbouw, waar twee derde bij de tuinder blijft. 

20 jaar een min onder de streep 

Vorige maand stond in het Financieele Dagblad (FD) de kop: ‘Landbouw in Nederland lijdt bijna altijd verlies’. Het betrof een artikel over een onderzoek naar de netto bedrijfsresultaten op landbouwbedrijven zoals berekend door WER. Hierin concludeerde het FD dat melkveehouders van de afgelopen 22 jaar, 20 jaar een min onder de streep realiseerden. Met 2017 en 2022 als uitzonderingen vanwege de hoge melkprijs. 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat WER voor de netto bedrijfsresultaten, naast de betaalde kosten, ook berekende, marktconforme kosten meerekent voor de arbeidsinzet van de ondernemer plus het gezin. En voor de inzet van kapitaal. Dit kan een vertekend beeld opleveren.  

Uitdaging individuele melkveehouder 

Bij Flynth herkennen we de grote verschillen tussen sectoren, jaren en individuele bedrijven vanuit de praktijk. Het gemiddelde bedrag beschikbaar voor privé, aflossing en reservering was bij Flynth-melkveehouders in 2022 dubbel ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2016 tot en met 2021. Waarbij de verschillen tussen de top 25 procent en het gemiddelde bedrijf langzaam oplopen.  

Om rond te komen, heeft bijna 70 procent van de individuele melkveehouders inmiddels een melkprijs nodig die boven de 40 cent per liter ligt. 20 procent van de individuele melkveehouders kan zelfs alleen rondkomen met een melkprijs vanaf 50 cent per liter. Hier komen de effecten van stijgende rente en afbouw van derogatie nog bovenop. En wat dacht u van het effect van klimaatmaatregelen. Kortom: hier ligt een uitdaging voor individuele melkveehouder. Kijk eens kritisch en eerlijk naar uw huidige situatie en bereid u voor op meerdere scenario’s. Neem hiervoor contact op met uw Flynth-adviseur. Hij kijkt samen met u naar welk scenario op u en uw bedrijf van toepassing is. 

Keten onder de loep 

Het is overduidelijk dat een beter verdienmodel nodig is. Landbouwminister Adema stelt dat de positie van de boer ten opzichte van (voer)leveranciers en supermarkt moet verbeteren. Maar voor de extensiveringsroute van bedrijven heeft hij nog geen oplossing. Terwijl we nu al de negatieve effecten van de hoge grondprijs op het verdienvermogen zien. 

De oplossing wordt gezocht in de gehele keten. Het is haast onmogelijk dat het eind van de keten, de consument, hierbij buiten schot blijft. Dat is met de huidige prijsstijgingen misschien lastig voor te stellen. Ondanks dat in de afgelopen veertig jaar de uitgaven van de consument aan voedsel, van ruim 30 procent van het inkomen, naar slechts 10 procent daalde.  

Meer opbrengsten naar de boer 

Vaak kiest de consument voor het goedkoopste product. Toch blijkt dat veel van hen best bereid zijn om meer te betalen voor een product uit eigen land mét hogere standaarden. Daarom zijn wij vóór  het advies van een ambtelijke werkgroep dat vliegen, vlees en zuivel duurder moeten worden. Mits een aanzienlijk deel van de opbrengsten dan uiteraard bij de boer terechtkomt. 

Contact 

Wilt u sparren over de toekomst van uw onderneming? Onze Flynth-adviseurs zijn er voor u. Neem contact op met uw Flynth-contactpersoon of vul het contactformulier hieronder in.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: