De juiste functiebeschrijving: van groot belang

 
Gepubliceerd: 09-02-2021, laatst gewijzigd: 08-12-2023

Bijna iedere cao kent een functiewaarderingssysteem. Medewerkers dienen ingedeeld te worden in een functiegroep. Afhankelijk van het soort functie hoort er een bepaalde loonschaal bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Medewerkers hebben recht op de arbeidsvoorwaarden uit de cao die voor uw bedrijf van toepassing is. Indien de cao niet juist of niet volledig wordt gevolgd, kunnen medewerkers hun recht op de arbeidsvoorwaarden eisen. Zij kunnen een loonvordering indienen tot vijf jaar terug.

In de meeste cao’s is opgenomen dat de indeling schriftelijk dient te worden medegedeeld aan de medewerker. Om hieraan te voldoen, kunt u het beste de functie-indeling en loonschaal opnemen in de arbeidsovereenkomst en vermelden op de loonstrook.

Is er geen cao van toepassing op uw onderneming? Ook dan is het van belang om een functiehuis op te stellen.

Het belang van een juiste functiebeschrijving

Een juiste functiebeschrijving is de basis voor het gehele proces van functioneren en beoordelen van uw medewerkers. Een functiebeschrijving schept duidelijkheid binnen uw onderneming, over wie wat doet, wat er verwacht wordt en bij wie bepaalde verantwoordelijkheden liggen. Een juiste functiebeschrijving geeft minder ruimte tot discussie tussen werkgever en medewerkers.

Waarom een functieomschrijving vaststellen?

Er zijn meerdere redenen om voor alle functies binnen uw onderneming een functieomschrijving vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • welke benodigde opleiding en/of ervaring vereist is bij een bepaalde functie;
  • welke resultaten dienen te worden behaald;
  • het is een basis voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers;
  • een functieomschrijving speelt een belangrijke rol bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Bedrijfseconomisch ontslag

Bij bedrijfseconomisch ontslag wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Dit houdt in dat er gekeken moet worden naar uitwisselbare functies op basis van leeftijdscategorieën. Als er geen of geen juiste functiebeschrijvingen zijn toegekend aan de medewerkers, zal dit problemen kunnen opleveren bij de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV.

Functie-indeling onder de loep nemen

Gezien de onzekere tijd waar veel ondernemers nu in verkeren, is het van belang dat u de functie-indeling nog eens goed onder de loep neemt. Het is te laat als u dit doet op het moment dat u moet reorganiseren of een ontslagaanvraag in moet dienen bij het UWV. Zodra blijkt dat de functie-indeling van bepaalde medewerkers niet juist is bij de ontslagaanvraag, zal de medewerker bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag. De procedure zou dan ernstig kunnen vertragen, waardoor de ontslagvergunning niet zal worden afgegeven.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op via het onderstaande formulier. Bezoek ook onze website voor meer HR advies.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Advies

Geschreven door: