Controleer uw OZB-aanslag en maak tijdig bezwaar

 
Controleer uw OZB-aanslag en maak tijdig bezwaar
Gepubliceerd: 29-02-2024, laatst gewijzigd: 15-03-2024

Het is weer de tijd van het jaar: de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) wordt binnenkort opgelegd. In deze aanslag worden de gemeentelijke heffingen voor dit jaar vastgelegd. Deze zijn vaak afhankelijk van de waarde van uw onroerend goed. Uiteraard wilt u altijd voorkomen dat te hoge waarden worden aangeslagen, maar dit jaar zijn er drie extra zaken om op te letten. Hieronder leest u welke dat zijn. 

Afschrijvingsbeperking voor gebouwen 

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan mag u voor de berekening van de fiscale winst de gebouwen maar afschrijven tot de zogenoemde bodemwaarde. Feitelijk is die bodemwaarde een afschrijvingsbeperking. De bodemwaarde bedroeg tot en met 2023 nog vijftig procent van de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). Vanaf 1 januari 2024 is de bodemwaarde voor de inkomstenbelasting verhoogd naar honderd procent van de WOZ-waarde. Voor de vennootschapsbelasting was dat al zo. Dit betekent dat u als ondernemer gebouwen kunt afschrijven tot de WOZ-waarde, in plaats van tot de helft.  

Een voorbeeld. Stel, uw gebouwen hebben een WOZ-waarde van 900.000 euro en de boekwaarde is 800.000 euro. Tot en met vorig jaar gold hier een bodemwaarde van vijftig procent van de WOZ-waarde. Dit komt neer op 450.000 euro. Omdat dit minder is dan de boekwaarde kon het verschil, zo lang als dit bestond, tussen boek- en bodemwaarde door de jaren heen op commerciële basis worden afgeschreven.  

Vanaf 2024 is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. In dit geval 900.000 euro. Omdat deze waarde hoger is dan de boekwaarde, kunt u niets meer op de gebouwen afschrijven. Blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld en lukt het na bezwaar de WOZ-waarde onder de boekwaarde te krijgen? Dan kunt u weer afschrijven op de gebouwen. 

Zonnepanelen onder afschrijvingsbeperking 

Liggen er zonnepanelen op uw zakelijke gebouwen? Eerder werden deze vaak als losse installatie behandeld. Zo werden deze ook afgeschreven. Met bovengenoemde afschrijvingsbeperking hield men eerder geen rekening. Een uitspraak van de rechtbank heeft dit veranderd, waardoor u uw zonnepanelen voor de afschrijving voortaan mogelijk tot de gebouwen moet rekenen. Dit is onder andere afhankelijk van hoeveel stroom u zelf gebruikt en hoeveel u teruglevert. Tegen deze uitspraak is echter hoger beroep aangetekend. Maar mocht het Gerechtshof hetzelfde oordelen als de rechtbank, dan kunt u de WOZ-waarde beter zo laag mogelijk hebben. 

Worden uw zonnepanelen toch tot uw gebouwen gerekend? Dan is het ook belangrijk om de WOZ-waarde van die gebouwen, inclusief zonnepanelen, zo laag mogelijk vast te stellen. Zodat u zoveel mogelijk kunt afschrijven.  

Mogelijk cultuurgrondvrijstelling 

Hebt u op uw grond een zonnepark gerealiseerd? Of exploiteert een andere partij een zonnepark op uw grond? En graast er een kudde schapen onder de panelen? Dan is de cultuurgrondvrijstelling voor de OZB van toepassing. Dit heeft de Rechtbank Noord-Nederland bepaald. 

Laat u adviseren 

Het loont vaak om de aanslag OZB goed te controleren en na te gaan of de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. De WOZ is, naast de genoemde situaties, verder van groot belang voor onder andere de bepaling van het eigenwoningforfait in de eigenwoningregeling, voor de waardebepaling van woningen in box 3, voor de schenk- en erfbelasting en voor huurberekeningen.  
Wilt u dat uw Flynth-adviseur met u meekijkt? Of wilt u bezwaar maken tegen de aanslag? Flynth ondersteunt u daar graag bij. Neem hiervoor contact op via onderstaand formulier. Wordt het beroep toch gegrond verklaard, dan ontvangt u van de gemeente wellicht een kostenvergoeding voor het bezwaar. 

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: