Belastingrente voorkomen: vraag uw voorlopige aanslag aan

 
Belastingrente voorkomen: vraag uw voorlopige aanslag aan
Gepubliceerd: 07-02-2024, laatst gewijzigd: 07-02-2024

De belastingrente, in de praktijk ook wel heffingsrente genoemd, is per 1 januari 2024 weer gestegen. De rentetarieven zijn nu 10 procent voor de vennootschapsbelasting en 7,5 procent voor de inkomstenbelasting. Dit zijn de hoogste percentages in de afgelopen twaalf jaar. Een voorlopige aanslag kan voorkomen dat de rente op uw definitieve aanslag oploopt. 

Renteperiode berekenen 

De belastingrente betaalt u over het bedrag van de belastingaanslag: 

  • Voor de inkomstenbelasting betaalt u over de periode vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar, tot zes weken na dagtekening van de aanslag.  
  • Voor de vennootschapsbelasting geldt dezelfde berekening van de renteperiode. Er kan echter ook sprake zijn van een gebroken boekjaar. De renteperiode loopt dan vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar.  

De renteperiode is daarbij wel gemaximeerd. Als de aanslag wordt opgelegd conform aangifte, is de renteperiode beperkt tot negentien weken na ontvangst van de aangifte.  

Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting 

Stel: we nemen een aanslag inkomstenbelasting 2023 die opgelegd wordt met dagtekening 1 november 2024. Dan loopt de renteperiode van 1 juli 2024 tot en met 12 december 2024. Als de aanslag 5.000 euro bedraagt, betaalt u 168 euro belastingrente. 

Belastingrente beperken of voorkomen 

Een manier om belastingrente te voorkomen, is door tijdig uw voorlopige aanslag aan te vragen op basis van een schatting van het inkomen of de belaste winst. Uw voorlopige aanslag wordt verrekend met het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.  

Een tijdige en juiste voorlopige aanslag is van belang om belastingrente te voorkomen. 

Voorlopige aanslagen aanvragen of wijzigen via Flynth 

De Belastingdienst legt vaak al zelf voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting op. Dit op basis van de voorgaande jaren. We zien echter dat dit niet altijd gebeurt en dat de voorlopige aanslag ook niet altijd klopt. Het inkomen of de belaste winst kan gestegen zijn of de persoonlijke situatie is veranderd. Neem gerust contact op met uw adviseur van Flynth om de voorlopige aanslag te bespreken. Wij verzorgen digitaal de aanvraag of wijziging van een voorlopige aanslag. 

Voor de te betalen bedragen vanuit de voorlopige aanslagen gelden dezelfde tarieven en termijnen voor wat betreft de belastingrente. De Belastingdienst verwerkt een verzoek tot verhoging of verlaging van de aanslag meestal binnen twee à drie weken. De renteperiode is gemaximeerd tot veertien weken na ontvangst van het verzoek. 

U kunt nog een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen voor 2022 en 2023. Houd er wel rekening mee dat u deze aanslagen in één keer dient te betalen. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2024 kunt u gedurende dit jaar in termijnen betalen.  

Meer informatie 

Hebt u vragen over uw (voorlopige) aanslag? Neem contact op via onderstaand formulier. Wij bespreken uw situatie graag met u. U kunt wellicht geld besparen. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: