Behoud overzicht in uw akkerbouwbedrijf met een liquiditeitsprognose

 
Behoud overzicht in uw akkerbouwbedrijf met een liquiditeitsprognose
Gepubliceerd: 10-11-2022, laatst gewijzigd: 30-11-2022

dat ook voor sommige productprijzen. Dit zorgt er echter wel voor dat u mogelijk eerst meer geld moet uitgeven voordat er – hopelijk – ook wat meer binnenkomt. Reden genoeg om (ook) dit jaar een liquiditeitsprognose te maken. Zo houdt u regie over uw financiën en komt u komend jaar niet voor verrassingen te staan.

Liquiditeitsprognose als basis

Een liquiditeitsprognose, ook wel een liquiditeitsbegroting genoemd, geeft u een stevige basis die u kan helpen om tijdig de juiste keuzes te maken. Het is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van uw onderneming in een bepaalde periode. Dit kan u antwoord geven op vragen als:

  • Welke invloed heeft de actuele verhoging van de toegerekende kosten op mijn beschikbare liquide middelen?
  • Kan ik nog wachten met de verkoop van mijn aardappelen, uien of graan om zo in te spelen op prijsverwachtingen?
  • Welke invloed heeft het vroegtijdig inkopen van bijvoorbeeld kunstmest op mijn beschikbare liquiditeiten?
  • Is mijn rekening-courant-faciliteit voldoende of is verruiming noodzakelijk?
  • Heb ik voldoende middelen om mijn voorgenomen investering door te laten gaan?

Andere zaken waarbij een liquiditeitsbegroting nuttig kan zijn:

  • Inzicht in wanneer eventuele tekorten of overschotten ontstaan, zodat u daar vroegtijdig op kunt inspelen.
  • Het bepalen van de ‘break-even’ omzet. Dit is de omzet waarbij alle kosten worden goedgemaakt door de geldopbrengsten uit de gewassen en neveninkomsten.
  • Overtollige liquide middelen fiscaal gunstig inzetten. Liquide middelen waarvoor voor de lange termijn geen bestemming binnen de onderneming bestaat moeten als privévermogen worden bestempeld en worden aangegeven in Box 3. Terwijl het met de huidige lage rentestanden en belastingtarieven aantrekkelijk is om deze middelen te belasten in Box 1.
  • Het aanvragen van een financiering.

Accountant als coach

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is een hele klus. Er moeten veel gegevens worden verzameld en overzichtelijk vastgelegd. Daarom raad ik u aan om de hulp van een accountant in te schakelen. Natuurlijk kunnen we u daarin volledig ontzorgen. Maar het heeft mijn voorkeur dat een ondernemer in eerste instantie zijn eigen prognose opstelt. Ik merk dat dit de prognose ten goede komt en het voor de ondernemer meer gaat leven. Daar komt bij dat een liquiditeitsbegroting geen statische opstelling is en dat u als akkerbouwer zelf bijstellingen moet kunnen toepassen.

Als adviseur ben ik er dan vervolgens bij om te coachen, sparren en ondersteunen waar nodig. Ik kijk of u niets belangrijks vergeten bent en kijk met u naar het verloop van uw rekening-courant. Zodat u weet waar u aan toe bent en tijdig kunt bijsturen als dat nodig is.

Realistische inschatting

Ondernemers zijn vaak optimistisch. Ik merk regelmatig dat ondernemers denken: ik heb een contract voor de levering van aardappelen in februari, dus ik calculeer de opbrengst dan ook in die maand. Ik adviseer ze meestal wat voorzichtigheid in te bouwen in de prognose en dit bijvoorbeeld een maand te verschuiven. Hetzelfde geldt voor een kostenoverzicht van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Tel daar eens vijf procent bij op, dan komt u aan het eind van het jaar niet voor verrassingen te staan als de kosten toch tegenvallen.

Prognose zorgt voor rust

Mijn advies is altijd om een prognose een jaar vooruit te maken. Als we dan ergens knelpunten opmerken, kunt u daar vroegtijdig op reageren. Bijvoorbeeld door af te spreken met uw bank dat uw rekening-courant tijdelijk wordt verhoogd. Of door overeen te komen met uw leveranciers dat u uitstel krijgt voor de betaling van uw facturen. Dit zorgt voor rust. Al uw gedachten, zorgen en ideeën hebben we besproken, doordacht en uitgewerkt. U kunt het dan loslaten.

We zijn er voor u

Kortom, een liquiditeitsprognose dwingt u op een rij te zetten wat er het komende jaar moet gebeuren. Het geeft u overzicht en slagvaardigheid, en daarmee rust bij het ondernemen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een liquiditeitsprognose? Laat u bijstaan door onze experts: zij zijn volledig thuis in uw branche en op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Maak gebruik van onderstaand contactformulier of neem contact op met uw adviseur. Natuurlijk kunt u ook langskomen bij een kantoor bij u in de buurt.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Advies

Geschreven door: