advies

Bedrijfsresultaten melkvee 2020 - kritieke opbrengstprijs melk bijna 37,50 cent

Bedrijfsresultaten melkvee 2020 - kritieke opbrengstprijs melk bijna 37,50 cent
Gepubliceerd: 11-04-2021, laatst gewijzigd: 19-04-2021

Flynth vergeleek de gemiddelde resultaten over 2020 van melkveebedrijven met eerdere jaren. De kritieke opbrengstprijs voor de melk ligt op bijna 37,5 cent. Met een gemiddeld negatieve marge van bijna 1 cent. De melkproductie steeg tot boven de 9.000 kg per koe en de totale melkproductieomvang per bedrijf nam toe tot boven één miljoen kg. Toch zijn ook de kosten omgerekend per kg melk gestegen. Dus de kostenstijging is zowel absoluut als relatief. De enige post die daalde, zijn de rentelasten per kg melk, veroorzaakt door de historisch lage rentestand. 

Diverse kosten bereikten het hoogste niveau in 5 jaar. Door gestegen toegerekende kosten waren de saldo’s van opbrengsten minus toegerekende kosten veelal lager dan het 5 jarig gemiddelde. Maar ook de vaste kosten zijn gestegen.  

De reserveringscapaciteit (geld beschikbaar voor aflossingen en vervanginginvesteringen) lag op 5,78 cent per kg melk, waarbij de bank graag minimaal 7 cent ziet (op bedrijven met moderne gebouwen en inrichting) en liefst hoger op bedrijven met middelmatige of verouderde bedrijfsuitrusting.  

Advies 

  • Beoordeel goed wat het effect is van bedrijfsaanpassingen op kostprijs en kritieke opbrengstprijs van de melk. Wat is bijvoorbeeld het echte effect van extra krachtvoer? 
  • Ga bij investeringen na, wat het gevolg is voor rendement en de terugverdientijd. Hiermee kunnen risico’s worden beperkt.  
  • De lage rente zorgt voor lagere lasten. Slim om deze ruimte te benutten voor aflossingen.  
  • De verschillen tussen individuele bedrijven zijn ook nu weer groot. Laat u niet van de wijs brengen door de gemiddelde trend, deze geeft slechts een beeld.  
  • Beoordeel de situatie op uw eigen bedrijf qua ontwikkelingen, marge en buffercapaciteit en bepaal op welke wijze u wilt sturen.  
     

 

 Ontwikkeling melkproductie Flynth-melkveehouders   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 voorlopig 

 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

 Oppervlakte grasland + voedergew.  

 51,37  

 52,02  

 53,55  

 55,66  

 55,50  

 Melk- en kalfkoeien 

 107,7  

 104,4  

 104,2  

 08,4  

 109,7  

 Kg melk totaal bedrijf 

 920.740  

 932.235  

 947.944  

 983.162  

 1.011.824  

 Kg melk per melkkoe 

 8.473  

 8.802  

 8.984  

 8.979  

 9.074  

 Kg meetmelk (FPCM) per koe 

 9.039  

 9.382  

 9.571   

9.640  

 9.757  

 % Vet 

 4,47  

 4,45  

 4,45  

 4,51  

 4,52  

 % Eiwit 

 3,56  

 3,58  

 3,57  

 3,60  

 3,61  

 Vet- en eiwitgrammen per dag 

 1.847  

 1.922  

 1.961  

 1.981  

 2.008  

 

Tabel 2

 Opbouw kritieke opbrengstprijs  

 

 

 

 

 

 (bedragem in cent per kg melk) 

 

 

 

 

 

 jaar 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 voer 

9,66 

9,92 

11,19 

10,66 

11,66 

 vee 

2,50 

2,48 

2,55 

2,66 

2,79 

 gewas 

1,40 

1,40 

1,45 

1,49 

1,48 

 overige toegerekende kosten 

1,51 

1,60 

1,55 

1,48 

1,62 

 subtotaal toegerekende kosten 

15,05 

15,40 

16,73 

16,30 

17,55 

 niet toegerekende kosten 

11,86 

13,56 

13,52 

13,48 

13,69 

 rente 

2,98 

2,61 

2,46 

2,39 

1,95 

 prive-ontrekkingen 

3,94 

3,93 

4,47 

4,49 

3,80 

 aflossingsverplichting 

4,28 

4,56 

4,95 

5,32 

4,81 

 berekende vervangingsinvesteringen 

1,75 

1,95 

1,95 

2,00 

1,91 

 subtotaal indirecte uitgaven 

12,94 

13,04 

13,83 

14,20 

12,47 

 totaal uitgaven 

39,86 

42,00 

44,08 

43,99 

43,72 

 Niet melkopbrengsten 

6,48 

6,19 

6,29 

6,37 

6,23 

 kritieke opbrengstprijs melk 

33,38 

35,81 

37,78 

37,62 

37,49 

 melkopbrengst 

32,15 

40,55 

37,89 

38,59 

36,55 

 marge 

-1,23 

4,74 

0,11 

0,98 

-0,94 

 reserveringscapacteit 

4,80 

11,25 

7,00 

8,30 

5,78 

 

 

 

 

 

 

 bron: Flynth 

 

 

 

 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl