Arbeidsdeskundig onderzoek voor mijn zieke werknemer; wanneer?

 
Arbeidsdeskundig onderzoek voor mijn zieke werknemer; wanneer?
Gepubliceerd: 27-11-2020, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Als een medewerker langdurig ziek is en het einde van het eerste ziektejaar nadert, is het van belang om de re-integratieactiviteiten tot dan toe samen te evalueren. Als de bedrijfsarts heeft geadviseerd dat er arbeidsmogelijkheden zijn, dan is het tijd om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de werksituatie van een arbeidsongeschikte werknemer en adviseert over de re-integratiemogelijkheden. Hij geeft inzicht in de arbeidsmogelijkheden en beperkingen van de werknemer en de geschiktheid van de eigen werkplek. Als het eigen werk van de werknemer niet meer uitgevoerd kan worden, dan wordt onderzocht of er in het bedrijf nog andere geschikte functies zijn. Dit noemen we Spoor 1. Zijn die er niet, dan zal het advies zijn om de werknemer te begeleiden naar ander werk bij een andere werkgever, ook wel Spoor 2 genoemd. Een tweede spoor moet uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart. Tijdig starten met het arbeidsdeskundige onderzoek is dan ook van belang.

Wanneer niet?

Re-integratieactiviteiten in Spoor 2 kunnen alleen achterwege blijven als er binnen drie maanden na het advies van de arbeidsdeskundige een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Dit kan zijn in eigen, aangepast of ander passend werk en moet zo goed mogelijk aansluiten bij de functionele mogelijkheden van de medewerker. Deze criteria zijn vastgelegd in de Werkwijzer Poortwachter van het UWV.

Stel de juiste vragen aan de arbeidsdeskundige en voorkom een loonsanctie!

Een onvoldoende adequaat arbeidsdeskundig onderzoek en/of advies kunnen ertoe leiden dat het UWV een loonsanctie aan de werkgever oplegt. Er is daarom een belangrijke rol voor de werkgever en diens casemanager weggelegd om de arbeidsdeskundige vooraf van de juiste informatie te voorzien en ook diens rapportage achteraf kritisch door te lezen.

In een zaak van de Rechtbank Midden Nederland (1 november 2018) bleek dat nog weer eens. Een arbeidsdeskundige had in haar advies geschreven dat er geen mogelijkheden waren in het eerste spoor (dus bij de eigen werkgever) en had volstaan met het beschrijven van de openstaande vacatures. UWV had de werkgever een loonsanctie opgelegd, omdat onvoldoende was onderzocht en aangetoond dat de functies bij de eigen werkgever niet passend waren voor de zieke werknemer. De Rechtbank was het eens met het UWV.

Onze experts helpen u graag!

Hebt u vragen over bovenstaand onderwerp of wilt u advies over een verzuimdossier waar u in vastloopt? Onze experts helpen u graag! Neem gerust contact op met een van onze HR-adviseurs via 088 236 92 73. 

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2018:5534

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: