Onderbouwd financieel plan

Onderbouwd financieel plan

Vertaal uw zakelijke investeringsplan in een financieel plan

 

U heeft een investeringsbehoefte vanaf 200.000 euro? Dan kan een perfect onderbouwd financieel plan niet uitblijven. Dit is belangrijk om de geldverstrekker mee te krijgen in uw plan, maar zéker ook om uzelf maximaal inzicht te geven.

Voordat u een financieringsaanvraag doet is het belangrijk om te weten: is uw plan realistisch en haalbaar? En zo ja, wat levert uw investering u op? Het financieel plan biedt u de feiten en inzichten waarmee u straks een weloverwogen beslissing kunt maken. En overtuigt de geldverstrekker ervan dat u de financieringslasten ook echt kan dragen.

3 pijlers
In het financieel plan biedt u de geldverstrekker een heldere uiteenzetting en duiding van de volgende 3 pijlers:

      

Solvabiliteit


Toon aan: wat is de verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen op uw balans? Ofwel, wat is het weerstandsvermogen van uw onderneming? Maak een duiding waaruit ook de historische verdiencapaciteit blijkt.  

Dit biedt waardevolle inzichten in de financiële gezondheid van uw bedrijf op lange termijn.

     
 

Rentabiliteit


Laat zien wat de belangrijkste drivers zijn van uw omzet. Welke waarde wordt er gecreëerd met het geïnvesteerde vermogen naar bedrijfsactiviteit? Maak hiervan een realistische schets.

Bied dus inzicht in het rendement op uw eigen vermogen en het rendement op uw geïnvesteerd vermogen.

     
 

Kasstroom / liquiditeit


Bied inzicht in uw actuele en historische kasstroom. Dit is de stroom aan liquide middelen die u realiseert met uw bedrijfsvoering. Breng hierbij ook uw ‘cash conversion cycle’ in kaart en kijk zo nodig naar manieren om deze te verkorten, waardoor u uw liquiditeit verstevigt.

De kasstroom is voor de geldverstrekker straks namelijk het uitgangspunt om te bepalen hoe groot uw aflossingscapaciteit en de herinvesteringsruimte is.

 

Begrotingen

In het financieel plan brengt u deze cijfers in kaart door middel van verschillende begrotingen:

  • Investeringsbegroting -> Geef inzicht in uw investeringswensen en laat zien wat u daarvoor nodig heeft.
  • Financieringsbegroting -> Beschrijf hoe u de investering gaat bekostigen. Hoeveel eigen vermogen en hoeveel vreemd vermogen brengt u in?
  • Exploitatiebegroting -> Bereken de verwachte omzet voor de komende jaren en geef inzicht in welke kosten u denkt te gaan maken.
  • Liquiditeitsbegroting -> Schets een beeld van uw toekomstige financiële positie door onder meer uw periodieke uitgaven, inkomsten, tekorten en overschotten op een rij te zetten.

Neem de tijd voor uw plan

Het financieel plan is een belangrijk onderdeel om te bepalen hoeveel financiering u nodig heeft en of u dit ook daadwerkelijk kunt dragen. Neem dus de tijd om dit plan op te stellen en goed te onderbouwen, zodat u het beslissingsproces van de geldverstrekker versnelt en sneller uw dromen waar kunt maken.