Financieel plan - risicoreductie

Financieel plan - risicoreductie

Risico’s verminderen is niet alleen in het voordeel voor de financierder, maar ook voor uzelf.

Hoe vermindert u de risico's

U wilt een soepel en succesvol aanvraagtraject voor uw financiering, met de meest gunstige voorwaarden? Dan is het belangrijk dat u de risico’s voor de geldverstrekker aantoonbaar reduceert.

Risico’s verminderen is niet alleen in het voordeel voor de financierder, maar ook voor uzelf. Het laatste wat u wilt is in de toekomst financiële zorgen krijgen. Een financiering moet u juist maximaal comfort bieden, u in staat stellen om grote stappen te maken en verder te groeien met uw onderneming.  

Risico’s in beeld
Om risico’s te kunnen verminderen, moet u ze eerst in beeld hebben. Breng ze daarom al in een vroeg stadium in kaart. Verplaats uzelf in de geldverstrekker en bedenk: wat zijn de risico’s van uw investering?

Heeft u bijvoorbeeld een ‘kleine’ onderneming? Dan kunt u er vrijwel zeker van zijn dat de bank u gaat vragen naar operationele risico’s. Wat als er bijvoorbeeld een belangrijke collega vertrekt of u zelf ziek wordt? Dan is het van belang dat u de juiste verzekering(en) meeneemt in uw kostenberekening. Kortom: laat zien dat u zelf al hebt nagedacht over de risico’s, dan staat u direct al één stap voor.

Wat als...?
U gaat er liever niet vanuit, maar wat doet u als de geschetste risico’s gedurende de overeenkomst uitkomen? Maak realistische scenarioanalyses en denk een plan B én C uit. Hierin verwoordt u wat u doet als bijvoorbeeld een belangrijke klant of een zeer ervaren personeelslid vertrekt. Of als de vraag in de markt ingrijpend verandert. Een plan waarmee u de financiering kunt blijven dragen, ook als de situatie plotsklaps verandert.

Van risico naar zekerheid
Als u de risico’s kent, kunt u de geldverstrekker ook zekerheden bieden. Welke activa kunt u in onderpand bieden, ter zekerheid voor de financier? En wat is de courantheid van deze middelen? Denk na over welke zekerheden u de geldverstrekker kunt geven en som er zoveel mogelijk van op. Uiteraard met heldere onderbouwing van feiten en cijfers.

Impact op voorwaarden en privé
Doorgaans geldt: hoe minder zekerheid u kunt bieden, hoe minder kans u hebt op een succesvolle financieringsaanvraag. Soms kan u dan gevraagd worden om die zekerheid in privé te verstrekken. De financierder doet dan een beroep op bijvoorbeeld uw woonhuis of privévermogen. U loopt dan privé groot risico, iets wat u liever voorkomt.

Daarbij komt dat hoe meer risico de geldverstrekker loopt, hoe meer voorwaarden er gesteld worden aan de financiering. Zo kan het zijn dat er een solvabiliteitseis gesteld wordt of dat u elk kwartaal financiële ratio’s moet rapporteren.

Het mes snijdt aan twee kanten
Denkt u vroegtijdig goed na over de mogelijke risico’s en zekerheden van uw beoogde financiering, dan snijdt het mes dus aan twee kanten. Enerzijds zorgt het voor een vlot en soepel aanvraagtraject, terwijl u ook profiteert van het comfort van een passende financiering, onder de gunstigste voorwaarden en met een goed toekomstperspectief.