My Flynth

Onderwijs


Onderwijs

Het is een roerige tijd voor onderwijzend Nederland. U en uw onderwijsinstelling worden geconfronteerd met bezuinigingen, harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden, het aanbieden van passend onderwijs en toenemende kosten. Om effectief om te kunnen gaan met al deze veranderingen moeten u en uw instelling aan hoge eisen voldoen. Een scherp meekijkende en meeluisterende accountant kan u daarbij helpen.

Als accountant van bijna 300 onderwijsinstellingen hebben we veel kennis in huis om u te ondersteunen. U zit bij ons aan tafel met accountants die hart hebben voor de publieke sector. Zij hebben bewust gekozen voor dit specialisme.

Naast het controleren van uw jaarrekening en bekostigingsgegevens denken wij graag met u mee over het optimaliseren van uw interne processen, het stroomlijnen van de financiële informatievoorziening en het ondersteunen van de Raad van Toezicht in haar toezichthoudende taken.

Benchmark

Ook krijgt u, als u daarvoor kiest, op maat gemaakte benchmarkgegevens. Door uw resultaten te vergelijken met cijfers van vergelijkbare onderwijsinstellingen kunt u uw resultaten verder optimaliseren.

Kennis

Onze kennis is altijd actueel, omdat wij rechtstreekse contacten hebben in de sectorraden van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook nemen wij deel aan het periodieke overleg tussen de Inspectie van het Onderwijs, de accountantskantoren en de sectorraden. Met ons jaarlijks terugkerende seminar bespreken wij graag met u de actuele thema’s die spelen in de onderwijssector.

Prijs dienstverlening

Het eigendom van Flynth is ondergebracht bij de Stichting Beheer Flynth. Flynth investeert haar winst in de continuïteit van de dienstverlening. Daarom krijgt u onze diensten tegen een concurrerende prijs. Onze ervaring leert dat als de afspraken vooraf goed zijn de oplevering dat ook is. Bij een goede klantrelatie en communicatie leidt dit vrijwel altijd tot een efficiënt proces. Alleen wanneer u ons nadrukkelijk opdracht geeft voor aanvullende werkzaamheden brengen we meerwerkkosten in rekening.  

Stel uw vraag

Accountantsdienstverlening is maatwerk en bovenal mensenwerk. Hiernaast ziet u onze onderwijsspecialisten. Schroomt u niet om vrijblijvend uw vragen aan ons voor te leggen. Contact één van onze specialisten of vul het contactformulier in. 

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 31 (0)88 236 77 77 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws