My Flynth

Onderwijs


Uw kennispartner in de onderwijssector

Flynth is met circa 300 schoolbesturen één van de marktleiders in de onderwijssector. In dat kader verricht de Inspectie van het Onderwijs ook jaarlijks dossierreviews bij Flynth. De dossiers die onderzocht zijn door de Inspectie van het Onderwijs zijn de afgelopen jaren met een voldoende beoordeeld. Wij zijn er dan ook trots op dat niet alleen wijzelf overtuigd zijn van onze kwaliteit en onze klanten dit onderschrijven, maar ook externe toezichthouders dit hebben geobjectiveerd.

Wij zijn actief in de volgende sectoren:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Hoger onderwijs
  • Besturenorganisaties en belangenverenigingen
  • Onderwijsbegeleidingsdiensten

Benchmark

Ook krijgt u, als u daarvoor kiest, op maat gemaakte benchmarkgegevens. Door uw resultaten te vergelijken met cijfers van vergelijkbare onderwijsinstellingen kunt u uw resultaten verder optimaliseren.

Kennis delen & Onderwijsseminar

Onze kennis is altijd actueel, omdat wij rechtstreekse contacten hebben in de sectorraden van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook nemen wij deel aan het periodieke overleg tussen de Inspectie van het Onderwijs, de accountantskantoren en de sectorraden. Met ons jaarlijks terugkerende seminar bespreken wij graag met u de actuele thema’s die spelen in de onderwijssector.  Wij zien u op ons Onderwijsseminar - 24 september 2019 - tot ziens!

Prijs & Bedrijfscultuur

Flynth is gegroeid uit een stichting en heeft geen harde winst maximalisatie strategie. Dit houdt ook in dat wij geen partnerstructuur kennen en iedereen is in loondienst. Flynth investeert haar winst in de continuïteit van de dienstverlening. Daarom krijgt u onze diensten tegen een concurrerende prijs. Dit is bepalend voor onze bedrijfscultuur en kernwaarden. Dit bepaalt ook hoe wij met collega’s omgaan en onze klanten. Hierdoor staat samenwerken en verbinden centraal en creëert dit een prettige werkrelatie zowel voor collega’s als klanten.

Wij werken met vaste teams en vaste aanspreekpunten en staan door onze landelijke dekking dicht bij onze klanten. Met onze multidisciplinaire aanpak en de omvang van Flynth kunnen wij als geheel altijd expertise inschakelen van collega's. Wij ambiëren geen OOB-vergunning. Dit leidt tot een andere cultuur: geen checklistmentaliteit maar kwaliteit leveren door dicht bij de klant te staan, te weten wat er speelt, de juiste vragen te stellen en toegevoegde waarde te bieden door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen. Onze ervaring leert dat als de afspraken vooraf goed zijn de oplevering dat ook is.

Stel uw vraag

Accountantsdienstverlening is maatwerk en bovenal mensenwerk. Hiernaast ziet u onze onderwijsspecialisten. Schroomt u niet om vrijblijvend uw vragen aan ons voor te leggen. Contact één van onze specialisten of vul het contactformulier in. 

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 31 (0)88 236 77 77 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws