Flynth IT Audit

Flynth IT Audit

Grip op uw IT-omgeving

Grip op uw IT-omgeving

U automatiseert uw processen, maar functioneert uw IT-omgeving ook echt naar behoren? Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid en betrouwbaarheid? Flynth IT Audit brengt voor u de risico’s en kaart én adviseert u graag.

In veel ondernemingen is automatisering niet meer weg te denken. Vaak vindt het beheer deels op de eigen locatie plaats, en deels in de cloud. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee, zeker als automatisering een belangrijk onderdeel is geworden van uw kernprocessen.

Denk bij de mogelijke risico’s van automatisering aan:

  • Continuïteit van uw bedrijfsvoering
  • Onbetrouwbare managementinformatie
  • Beveiligingsrisico’s rondom cybersecurity en privacy (AVG)
  • Bewust of onbewust verlies van geldmiddelen
Remco van Slooten

Remco van Slooten

IT-systemen moeten lopen als water uit een kraan. Op het moment dat u aan het dweilen bent dan draaien wij de kraan dicht. Op het moment dat u verdrinkt gooien wij u een reddingsboei toe. Op het moment dat het u te heet wordt, zetten wij de koude kraan open. Wij ondersteunen u graag.


Jaarrekeningcontrole en IT-audit

Bij Flynth is een grondige IT-audit onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Onze IT-auditors maken standaard onderdeel uit van het auditteam. Naast het niveau van uw IT-omgeving in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzoeken wij voor u:

  • Welke IT-risico’s zijn er voor uw organisatie?
  • Welke interne beheersingsmaatregelen (waaronder de application controls) heeft u getroffen om uw IT-risico’s af te dekken? 

Concrete verbeterpunten

Na de IT-audit ontvangt u van ons een heldere terugkoppeling (mondeling of schriftelijk) met concrete verbeterpunten en aanbevelingen om deze te realiseren. 

Maak kennis met onze IT auditors

IT-audits uitvoeren vraagt om specialistische kennis en ervaring. Onze IT-auditors hebben naast hun accountantsopleiding dan ook een IT-auditopleiding gevolgd. Veel van onze IT-auditors zijn tevens geregistreerd als ‘Certified Information Systems Auditor’ (CISA) bij de internationale beroepsorganisatie van IT Auditors (ISACA).

Al onze IT-auditors zijn ook werkzaam als accountant in de controlepraktijk. Hierdoor spreken zij zowel de taal van het controleteam en het financieel management als die van uw IT-afdeling.

Laat u adviseren

Laat u adviseren

U heeft belang bij een betrouwbaar werkende IT-omgeving. Flynth IT Audit brengt de risico’s van automatisering dan ook graag voor u in kaart én adviseert u over passende oplossingen. Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 236 7261 of audit@flynth.nl.