Afschaffing pensioen in eigen beheer

 

Uitstel invoering wetsvoorstel 'uitfasering pensioen in eigen beheer'

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer is voorlopig uitgesteld. Dit heeft de Eerste Kamer dinsdag 20 december besloten. In eerste instantie zou u vanaf 1 januari 2017 een keuze kunnen maken voor de afwikkeling van uw pensioenopbouw in eigen beheer. Deze datum wordt nu uitgesteld, u kunt uw keuze pas later vastleggen.

De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer over enkele weken definitief wordt gemaakt. Het voorstel wordt dan waarschijnlijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingevoerd. U kunt nu nog niet direct vanaf 1 januari uw keuze vastleggen voor de afwikkeling. Natuurlijk kunt u er wel alvast over nadenken. De 3 voorlopige keuzes in het kort:

  1. U kunt uw pensioenaanspraken afstempelen en omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).
  2. U kunt de afstempeling van uw pensioenaanspraken laten volgen door een fiscaal gefaciliteerde afkoop.
  3. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer in stand houden: u bouwt vanaf 2017 geen eigenbeheerpensioen meer op.

Waarom uitgesteld?
Waarom is de uitfasering van het pensioen in eigen beheer voorlopig uitgesteld? Dat heeft te maken met een mogelijk gat in het wetsvoorstel, dat de staatskas een grote belastingtegenvaller kan bezorgen.

Dat zit zo: Als door uw BV is toegezegd dat uw pensioenaanspraken zullen worden geïndexeerd, dan moet bij de beëindiging van de pensioenopbouw deze indexatie ineens worden toegekend. Dit betreft de voor- en de na-indexatie. Normaal gesproken leidt deze toekenning niet tot een direct aftrekbare last, maar dat is anders als de pensioenverplichting wordt omgezet in een ODV. Staatssecretaris Wiebes heeft immers aangegeven dat de indexatie dan ineens wordt gerealiseerd en dat de bijbehorende verplichting ineens ten laste van het resultaat kan worden gebracht.

Minder vennootschapsbelasting
Het wetsvoorstel lijkt u dus een mogelijkheid te bieden om een aftrekbare last te creëren, zodat u  minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Als veel bv’s kiezen voor omzetting, dan zal de begrote belastingopbrengst van 2 miljard euro in 2017 niet worden behaald. Dit lijkt dus niet de bedoeling.

Eerst onderzoek
Voordat het wetsvoorstel definitief wordt, komt er eerst een onderzoek naar de effecten van omzetting en de omvang van de groep die van deze aftrekpost gebruik kan gaan maken. Als de uitkomst van het onderzoek definitief is, zal het wetsvoorstel – al dan niet aangepast – alsnog worden ingevoerd.

Neem contact op met Flynth
Denk alvast tijdig na over de (voorlopige) keuzes om uw pensioenopbouw in eigen beheer af te wikkelen. Flynth en haar deskundige businesspartners staan graag voor u klaar. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het stopzetten van uw pensioenopbouw in eigen beheer. Neem contact op met Flynth via e-mail fiscale-zaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.