Zelf energie produceren biedt kansen voor ondernemers

 
Zelf energie produceren biedt kansen voor ondernemers
Gepubliceerd: 20-04-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om zelf energie te produceren. Om extra inkomsten te realiseren of om compleet zelfvoorzienend te worden in de energiebehoefte. Maar hoe gaat het precies in zijn werk? En hoe zorgt u voor een rendabel verdienmodel? Saskia Moolhuijzen, adviseur energietransitie, over duurzaam én financieel rendement voor ondernemers. 

Agrarische ondernemers 

Op dit moment is er veel interesse vanuit agrarische ondernemers om duurzaam energie op te wekken, vertelt Moolhuijzen. ‘Boeren hebben vaak grote oppervlakte aan grond met ruimte voor bijvoorbeeld een zonnepark of een windturbine. Energie opwekken vindt plaats naast de bestaande activiteiten en de grond blijf gewoon eigendom van de boer; dat maakt het extra aantrekkelijk. Bijvoorbeeld als tweede verdienmodel. Voor sommige ondernemers is het zelfs een kans om het boerenbedrijf en erf te behouden, wanneer er geen opvolger klaar staat.’ 

Bedrijventerreinen

Een andere groeiende groep “energieproducten” zijn ondernemers op bedrijventerreinen. ‘Bijna de helft van het totale gasverbruik in Nederland wordt vanuit het openbare net geleverd aan bedrijventerreinen. Het besparingspotentieel is enorm. Ook bedrijventerreinen hebben vaak de ruimte voor slimme energienetwerken, energieopslag of het opwekken van duurzame energie. Naast maatregelen per bedrijf, zoals ledverlichting en isolatie, kun je je als collectief grotere stappen maken. Het totale oppervlak aan daken voorzien van zonnepanalen bijvoorbeeld of gezamenlijk een windturbine realiseren. Ook concepten zoals een warmtenet en lokale smart grids hebben een grote kans van slagen als bedrijven als collectief samenwerken.’  

Weerbarstige praktijk 

Mooie kansen, maar de praktijk is vaak weerbarstig, weet Moolhuijzen. ‘Veel ondernemers worstelen met de aanpak van duurzaamheid. Ze lopen tegen forse investeringen aan en de regelgeving is aan verandering onderhevig. Zoals de salderingsregeling die op termijn uit gefaseerd wordt en de aangescherpte duurzaamheidseisen voor biomassa. Op bedrijventerreinen spelen ook de versnipperde verantwoordelijkheden en eigendomsverhoudingen mee. Want wie is er precies verantwoordelijk? Ga je als collectief aan de slag? Moet de parkeigenaar het voortouw nemen of is het ieder voor zich? En dan heb je ook nog te maken met de omgeving, van gemeente tot buurtbewoners: het is een complex proces en het vraagt om maatwerk.’  

Stappenplan 

Om duurzame mogelijkheden voor ondernemers optimaal te benutten, gaan wij graag met de ondernemer op het bedrijventerrein in gesprek. ‘Wat is het huidige energieverbruik van de ondernemer? Wat zijn de ruimtelijke kansen en belemmeringen op de locatie?. Wat is er mogelijk binnen het beleid van provincie en gemeente? En met welke stakeholders moeten we rekening houden? Daarna maken we een economische analyse; wat is de opbrengst van de beoogde energiemaatregel? En hoe ontwikkelt dit zich verder in de toekomst? Bij een positieve uitkomst op deze eerste vragen,  gaan we het vervolgproces in: we voeren verplichte onderzoeken uit en regelen de aanvraag van de omgevingsvergunningen en de SDE++ subsidie voor de ondernemer aan. Ook zoeken we een passende financieringsvorm.’ 

Kansen verzilveren  

Het ultieme doel voor veel ondernemers? Zelfvoorzienend worden. ‘De geplande afbouw van de salderingsregeling is een extra motivatie en de ontwikkelingen rondom duurzame energieopslag gaan in rap tempo. Als bedrijf je hele eigen energiesysteem creëren, onafhankelijk van het net; dat wordt voor steeds meer ondernemers een haalbaar plan.’ En ook al is zelfvoorzienend worden niet haalbaar; iedere ondernemer kan stappen zetten, besluit Moolhuijzen. ‘Met de juiste aanpak, zorgt u hoe dan ook voor meer financieel rendement én een duurzamere wereld. De energietransitie biedt volop kansen voor ondernemend Nederland. Flynth staat klaar om die kansen te verzilveren.’ 

Ook aan de slag met de energietransitie? Vraag een vrijblijvend gesprek aan via de energiespecialisten van Flynth.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: