Wel of niet weiden: de impact van weidegang op melkveebedrijven

 
Wel of niet weiden: de impact van weidegang op melkveebedrijven
Gepubliceerd: 24-06-2024, laatst gewijzigd: 24-06-2024

Maakt uw bedrijf gebruik van weidegang? Dan bent u vast en zeker bekend met het convenant Weidegang dat op initiatief van de Duurzame Zuivelketen in 2012 is gesloten. Met als doel om een impuls te geven aan weidegang om zo het aantal bedrijven met weidegang minimaal op hetzelfde niveau te houden als in 2012, namelijk op 81,2 procent. Meer dan tachtig partijen ondertekenden het convenant Weidegang, waaronder Flynth. Vanaf 2018 zit het niveau van weidegang zelfs boven de streefwaarde, maar in 2023 was er voor het eerst een daling van het aandeel melkveebedrijven met weidegang.  

Wat betekent dit voor u als melkveehouder? In dit artikel vergelijken we de resultaten van bedrijven die wel weidegang toepassen met die van bedrijven die dat niet doen.  

Bedrijven vergelijken 

Een paar jaar geleden vergeleek Flynth al eens de resultaten van bedrijven met en zonder weidegang. Toen bleek dat bedrijven zonder weidegang een hogere graslandopbrengst per hectare en een hogere melkproductie per koe realiseerden. Afgezien daarvan was het gemiddelde saldo op bedrijven met weidegang bijna vierhonderd euro per hectare hoger, onder andere door de ontvangen weidepremie.   

Recent maakte Flynth voor de jaren 2022 en 2023 een vergelijking tussen bedrijven met: 

  • 0 uren weidegang 
  • 0 tot 720 uren weidengang 
  • 720 tot 1.500 uren weidegang 
  • meer dan 1.500 uren weidegang  

Melkproductie en weidegang 

Het blijkt dat bedrijven die geen weidegang toepassen, groter zijn. Met een gemiddelde jaarproductie van ruim 1,3 miljoen kilogram melk, zijn deze bedrijven bovengemiddeld qua omvang. De bedrijven die meer dan 1.500 uur weidegang toepassen zijn kleiner en hebben met zo’n 900.000 kilogram een ondergemiddelde omvang. Wat opvalt is dat bedrijven die niet weiden meer melk per hectare produceren dan bedrijven die ruim weiden. Bij de niet-weidende bedrijven ligt het gemiddelde melkproductieniveau per koe tussen de 9.500 tot 10.000 kilogram, terwijl dit bij de bedrijven die meer dan 1.500 uur weiden tussen de 8.200 tot 8.400 kilogram per koe ligt. Bovendien hebben de bedrijven die weidegang toepassen een vijf procent hoger aandeel grasland. 

Effect van weide-uren op resultaten 

Uit de vergelijking tussen verschillende klassen blijkt dat bedrijven met meer weide-uren in 2022 en 2023, een hoger saldo per kilogram melk behaalden. Maar als we dit uitdrukken per hectare, was het saldo na aftrek van bewerkingskosten in 2022 gemiddeld het hoogst op bedrijven die niet weiden. Dit wordt beïnvloed door de intensiteit. Opvallend is dat in 2022 de gemiddelde resultaten bij meer weide-uren lager uitvielen. Kennelijk was het dat jaar moeilijker om goede resultaten te behalen met een grotere focus op weiden. In 2023 zijn de verschillen tussen de klassen minder groot en blijkt dat bedrijven met meer weidegang ook een gunstig saldo per hectare kunnen behalen.  

De resultaten verschillen niet alleen per jaar. Ook blijkt dat de verschillen in de mate van weidegang tussen individuele bedrijven binnen een klasse vaak groter zijn dan de verschillen tussen de klassen. Dit benadrukt dat de rol en keuzes van de melkveehouder cruciaal zijn voor het rendement en succes van beweiding op het individuele bedrijf. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over weidegang? Of wilt u weten wat (meer of minder) weidegang voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met uw adviseur van Flynth of vul onderstaand formulier in.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: