Uw melkveehouderij verduurzamen: voor milieu én portemonnee

 
Uw melkveehouderij verduurzamen: voor milieu én portemonnee
Gepubliceerd: 26-06-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

Om de klimaatdoelen te halen, komt de overheid regelmatig met nieuwe wetten en maatregelen. Zo verplicht de komende CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) bedrijven om te rapporteren over de duurzaamheid van al hun activiteiten. Ons advies: laat u niet afschrikken, maar profiteer van de relevante gegevens die u als melkveehouder al verzamelt, bijvoorbeeld voor de KringloopWijzer. 

In eerste instantie geldt de CSRD alleen voor grote bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan uw zuivelfabriek. Maar die zullen daarvoor gegevens vragen en eisen stellen aan de bedrijven waarmee ze samenwerken. De melkveesector loopt daarin voorop. Zo bent u ook nu al verplicht om jaarlijks uw KringloopWijzer bij uw melkfabriek aan te leveren, onder meer over uw CO2-uitstoot, stikstofoverschot en energiegebruik. Het mooie is dat die gegevens u zelf ook inzicht kunnen geven over uw melkveehouderij. Hier kunt u kansen uit halen om bijvoorbeeld de koppeling te maken van duurzaamheid naar financieel voordeel. 

Van cijfers naar inzicht 

Bij Flynth voorzien we u graag van advies om uw KringloopWijzer goed in te vullen, maar ook om daar meer uit te halen. Om te beginnen met een Duurzaamheidsrapport Melkveehouderij. Daarin ziet u niet alleen terug wat uw CO-uitstoot is, maar ook waar u daarmee staat in vergelijking met de rest van de sector. En hoever u bent om de afspraken voor 2030 te halen. Tevens krijgt u inzicht in de stikstofbodembalans, ammoniakemissie en het percentage eiwit van eigen land op uw bedrijf. En combineren we de informatie met gegevens op uw bedrijf over de opbouw van de kostprijs en de kritieke opbrengstprijs voor de melk. Vanuit die inzichten kunnen we advies uitbrengen hoe u uw positie binnen de sector kunt verbeteren en gericht maatregelen voor uw bedrijf kunt bepalen om met rendement aan de doelstellingen te voldoen.  

Maatregelen bepalen 

Denken vanuit de kringloop is een goede manier om succesvolle maatregelen te vinden. In de melkveesector is wat dat betreft veel mogelijk. Die kringloop kunt u bijvoorbeeld efficiënter maken met meer beweiding, andere voeding en slimme oplossingen voor mestopslag. Maar de mogelijkheden zijn breder. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie en het terugbrengen van uw energieverbruik of verbeteren van de biodiversiteit. Ook daarvoor zijn via de KringloopWijzer en biodiversiteitsmonitor gegevens voorhanden. Neem die inzichten dus mee in uw plannen.

Financieel voordeel 

Met duurzame maatregelen draagt u niet alleen bij aan het milieu; ze kunnen ook gunstig zijn voor uw eigen portemonnee. Bijvoorbeeld omdat zuivelbedrijven u een betere prijs betalen als uw product aan bepaalde duurzame voorwaarden voldoet. Maar ook banken en verzekeraars stimuleren duurzaamheid, bijvoorbeeld met korting op de rente voor uw lening of op de hoogte van de erfpachtcanon voor uw grond. Maak daar gebruik van en verbeter met uw mineraalstromen ook uw geldstromen. Belangrijk: onderbouw uw plannen met de beschikbare cijfers uit uw rapporten. Zo scoort u punten bij de bank. 

Meer informatie en advies 

Wilt u meer informatie over wat de CSRD voor uw melkveehouderij betekent? Hebt u ondersteuning nodig bij het opstellen van de KringloopWijzer, wilt u een Duurzaamheidsrapport Melkveehouderij ontvangen of een vertaling van de resultaten naar een verbeterplan? Wij staan voor u klaar. Neem contact op met uw adviseur van Flynth of vul onderstaand contactformulier in. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: