Ontdek ondersteunende regelingen voor blijvende (melk)veehouders

 
Ontdek ondersteunende regelingen voor blijvende (melk)veehouders
Gepubliceerd: 27-03-2024, laatst gewijzigd: 27-03-2024

De Nederlandse landbouw verandert voortdurend. Het kabinet spoort toekomstgerichte (melk)veehouders aan om te extensiveren, innoveren, omschakelen of verplaatsen. Er zijn nu al diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken. Ook komen er steeds meer regelingen bij. In dit artikel ontdekt u enkele van deze regelingen en hoe u hiervan kunt profiteren. 

Verduurzamen stal- en managementmaatregelen

Het kabinet is bezig met het opzetten van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling zal naar verwachting worden geopend zodra er meer zekerheid is over vergunningverlening voor innovatieve technieken. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.  

Verplaatsen piekbelasters

Overweegt u uw bedrijf te verplaatsen vanwege piekbelasting? Hiervoor heeft demissionair minister van der Wal gewerkt aan de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP). Deze regeling geeft steun aan bedrijven die als piekbelaster worden aangemerkt, voor onderzoek naar de haalbaarheid van uw verplaatsing en steun voor de verplaatsing zelf. Dit laatste via steun voor de overname van de bedrijfsgebouwen en voorzieningen op de nieuwe locatie. De regeling streeft er ook naar om de steun voor bedrijfsverplaatsing naar andere EU-lidstaten mogelijk te maken. Evenals de inzet van de Nationale Grondbank bij het vinden van geschikte hervestigingslocaties en de benodigde landbouwgrond. We verwachten de openstelling van deze regeling in of na de zomer.  

Extensiveren

Wordt uw melkveehouderij aangemerkt als piekbelaster? Of ligt uw bedrijf rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden? Dan geldt voor u wellicht de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden. De eerste openstelling van 1 mei t/m 31 mei 2024 kunt u gebruiken voor het:  

  • opstellen van een gebiedsplan en het opzetten van een samenwerkingsverband 
  • verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden 
  • extensiveren in Natura 2000-overgangsgebieden 

Een samenwerkingsverband bestaat mogelijk uit een aantal bedrijven. Elk met meer dan vijftig procent van hun landbouwareaal in een zone van tweeënhalve kilometer binnen en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Het totale areaal moet minimaal tweehonderd hectare zijn. Als deelnemer kunt u vier jaar lang jaarlijks 1.680 euro per hectare ontvangen, bij een productie- en bemestingsvolume van maximaal honderdvijftig kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per bedrijf (zonder stikstofkunstmest). De jaarlijkse vergoeding bedraagt 2.430 euro bij maximaal honderd kilogram stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf. 

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) 

Wilt u omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering? Hiervoor is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) in het leven geroepen. Dit fonds verstrekt achtergestelde leningen onder gunstige leningsvoorwaarden. Er moet sprake zijn van cofinanciering met een bank. Via een bedrijfsplan moet u aantonen welke verbeteringen op het gebied van duurzaamheid u kunt realiseren. Reductie van stikstofemissie in het plan is een voorwaarde.  

Wij adviseren u

Vraag tijdig deskundig advies om te beoordelen welke regelingen voor u van toepassing zijn en doe hier uw voordeel mee. Overleg hierover met uw Flynth-adviseur of neem contact met ons op via onderstaand formulier.  

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: