Let op!

6-2-2012

Er zijn aanpassingen gedaan op de inlogsite, waardoor u de Internet Explorer instellingen dient te wijzigen.  Door deze wijziging hoeven de  geavanceerde Cookie instellingen niet meer geactiveerd  te worden.   Selecteer bovenin de menubalk extra | Internetopties; Wanneer u geen menubalk opties heeft, gebruik dan de Alt toets. Menubalk wordt dan zichtbaar. Selecteer tabblad Privacy; Selecteer geavanceerd; Verwijder het vinkje bij Cookies per sessie altijd toestaan en ook Automatische Cookieverwerking opheffen.; Selecteer  [ok]; Selecteer  tabblad Beveiliging | Vertrouwde websites; Selecteer  [Websites]; Verwijder het vinkje bij serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist; Vul in bij, Deze Website aan de zone toevoegen: https://gibonet.gibogroep.nl  Selecteer  [toevoegen]. Voeg ook de website www.flynth.nl toe als vertrouwde website. Voor thuiswerkers dien je ook de site https://citrix.gibogroep.nl  toe te voegen als vertrouwde website. Selecteer [sluiten] gevolgd door [ok]; Sluit Internet Explorer af; Nu kunt u opnieuw inloggen

 

GIBOnet online boekhouden

Downloads

Flynth Support     /    Icaclient Windows      /    Icaclient Mac

(Downloaden programma duurt enkele seconden, daarna klikken op uitvoeren programma.)

Storingen

 

Er is geen storing.

 

 

 
Werkzaamheden
Er zijn geen werkzaamheden gepland. 

Inloggen online boekhouden