Toekomstbestendige bedrijfsprofielen glastuinbouw 2030

Toekomstbestendige bedrijfsprofielen glastuinbouw 2030

Op basis van de toekomstbeelden en de uitdagingen die de tuinbouwsector nu en in de nabije toekomst al zal hebben op het gebied van energie, arbeid, data technologie, circulariteit, internationalisering en ketenmanagement, zullen er in 2030 al duidelijk te onderscheiden bedrijfsprofielen zijn ontstaan, die passen bij een land- en tuinbouw die ingrijpend in transitie is.

 

De bedrijfsprofielen glastuinbouw 2030 die worden gehanteerd, zijn ontstaan vanuit het perspectief van backcasting vanuit de toekomstbeelden 2050 en extrapolatie van huidige ontwikkelingen in de glastuinbouwsector. De bedrijfsprofielen glastuinbouw 2030 vormen handvatten voor de eigen strategische oriëntatie door ondernemers in de glastuinbouw.

Corporate

Dit bedrijfsprofiel is te omschrijven als een grootschalige onderneming die wordt geleid als industriële ‘corporate’ met een professionele management- en governance structuur. Dit type bedrijf heeft veel macht in de gesloten verticale keten, die zij grotendeels zelf regisseert. De onderneming munt mede door haar omvang uit in het produceren van grote hoeveelheden uniforme producten op een uiterst efficiënte wijze.

Het onderscheid wordt niet gemaakt met het product zelf, maar wel met de volumes waarin het wordt aangeboden en de kostprijs ervan. De onderneming heeft veelal een internationaal speelveld en meerdere efficiënt aangestuurde productielocaties. 

OpenContent

franchise

Niet alle ondernemingen zijn zo grootschalig opgezet als de corporate, maar om bestaansrecht te houden, dienen kleinere ondernemingen wel steeds intensiever te gaan samenwerken. Vooral in afzetketens waarin diversiteit van producten van belang is, kunnen samenwerkingsverbanden van producenten op basis van franchiseformules een sterke positie in de markt verwerven.

Door veel kennis te delen en bedrijfsprocessen als verkoop, inkoop, marketing, kwaliteitsbeheer en HRM gezamenlijk te organiseren, ontstaan sterke collectieven die door hun veelzijdigheid en flexibiliteit richting afnemers kunnen uitmunten in klantgerichtheid.

Dit bedrijfsprofiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van ondersteuning vanuit een centrale organisatie en heeft haar strategie en beleid afgestemd op de missie, visie en kernwaarden van het collectief.

specialist

De onderneming die een zeer exclusief product of dienst levert, de productspecialist, kan zowel grootschalig als kleinschalig van opzet zijn. Zij bedient een nichemarkt en hoeft  zich daarom niet op kostprijs of klantbediening te onderscheiden. De exclusiviteit van het product staat voorop en daarom zijn R&D, marketing en branding belangrijke elementen van dit bedrijfsprofiel.

Het afzetkanaal is fijnmazig en de exclusiviteit van het product vertaalt zich ook in de keuze voor het type aankoopomgevingen (offline/online) voor de consument. Associatie met lifestyle, kwaliteit en beleving zijn daarbij belangrijke voorwaarden. 

OpenContent

Start nu met nadenken. niet over morgen, maar over de échte toekomst!